EÚ v boji proti koronavírusu podporí osem rozsiahlych výskumných projektov


Dátum: 13.05.2020

Obrázok k aktualite EÚ v boji proti koronavírusu podporí osem rozsiahlych výskumných projektov
Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že v rámci zrýchlenej výzvy na predkladanie návrhov bolo vybraných osem rozsiahlych výskumných projektov zameraných na vývoj liečby a diagnostiky infekcií spôsobovaných novým typom koronavírusu. Výzvu v marci zverejnila Iniciatíva za inovačnú medicínu (IMI), ktorá je verejno-súkromným partnerstvom na celoeurópskej úrovni.

Aby eurokomisia mohla finančne podporiť väčší počet kvalitných návrhov, zvýšila sumu, ktorú na tieto účely prisľúbila z rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020, z pôvodne plánovaných 45 miliónov na 72 miliónov eur.

Ďalších 45 miliónov eur poskytnú farmaceutické spoločnosti, pridružení partneri IMI a ďalšie organizácie zapojené do jednotlivých projektov. Celková investícia tak bude predstavovať 117 miliónov eur.

Eurokomisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti upozornila, že len spojením odborných znalostí a zdrojov verejného a súkromného sektora bude možné poraziť pandémiu a pripraviť sa na podobné nákazy v budúcnosti.

Projekty, ktoré boli vybrané, sú súčasťou spoločnej európskej reakcie na koronavírusovú pandémiu, ktorú EK koordinuje od začiatku krízy.

Z ôsmich projektov financovaných v rámci výzvy zverejnenej iniciatívou IMI sa päť zameriava na diagnostiku a tri na liečbu. Cieľom projektov venovaných diagnostickým nástrojom je vyvinúť pomôcky, ktoré sa budú dať použiť kdekoľvek, napríklad aj v ordinácii lekára alebo u pacienta doma, a dodajú rýchle výsledky (za 14-40 minút).

Projekty zamerané na vývoj liečby sa budú v prvom rade zaoberať súčasnou pandémiou koronavírusu, avšak značné úsilie sa v nich vynaloží aj na to, aby bola EÚ pripravená na budúce možné nákazy.

Projekty bude realizovať spolu 94 organizácií - univerzity, výskumné organizácie, podniky a verejné organizácie a inštitúcie. Vo výraznej miere sa na nich budú podieľať aj malé a stredné podniky, ktoré predstavujú viac než 20 percent účastníkov a získajú 17 percent z vydeleného rozpočtu.

Do jedného z projektov, s názvom RAPID-COVID, pod taktovkou britskej spoločnosti GeneFirst Limited, sú zapojení aj výskumníci zo Slovenska (spolu s Britmi, Francúzmi a Španielmi).

Iniciatíva za inovačnú medicínu je verejno-súkromné partnerstvo medzi Európskou komisiou a farmaceutickým priemyslom, ktorý je zastúpený Európskou federáciou farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení (EFPIA). Jej cieľom je zlepšovať zdravie urýchlením vývoja inovačných liekov a prístupu pacientov k nim, a to najmä v oblastiach, kde existujú nenaplnené zdravotné alebo sociálne potreby. ​

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu