EÚ rozdelí 128 miliónov eur medzi 23 nových výskumných projektov


Dátum: 12.08.2020

Obrázok k aktualite EÚ rozdelí 128 miliónov eur medzi 23 nových výskumných projektov
Komisia v reakcii na neutíchajúcu pandémiu koronavírusu podporí 23 nových výskumných projektov 128 miliónmi eur. Financovanie v rámci programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020 je súčasťou záväzku Komisie venovať 1,4 miliardy eur na globálnu reakciu na koronavírus. Túto iniciatívu v máji 2020 vyhlásila predsedníčka Ursula von der Leyenová. Do užšieho výberu na financovanie sa dostalo 23 projektov, s ktorými Komisia rokuje o dohodách o grante. Projekty zahŕňajú 347 výskumných tímov zo 40 krajín vrátane 34 účastníkov zo 16 krajín mimo EÚ. Slovensko je zastúpené v dvoch konzorciách spolupracujúcich na projekte ORCHESTRA, ktorého cieľom je prepojenie európskych kohort (veľkých skupín pacientov) s cieľom zvýšiť spoločnú a účinnú reakciu na pandémiu SARS CoV-2 a na projekte unCoVer, zameranom na rozlúštenie údajov pre rýchlu reakciu na COVID-19 založenú na dôkazoch.
 
Financovanie umožní výskumníkom bojovať proti pandémii a jej dôsledkom posilnením priemyselnej kapacity na produkciu a zavádzanie ľahko dostupných riešení, rozvoj zdravotníckych technológií a digitálnych nástrojov, zlepšenie chápania behaviorálnych a sociálno-ekonomických vplyvov pandémie a na štúdium kohort v celej Európe. Tieto výskumné činnosti dopĺňajú predchádzajúce úsilie zamerané na vývoj diagnostiky, liečby a vakcín.
Podrobnosti:
Tlačová správa
Informačný prehľad – 23 nových výskumných projektov zameraných na boj proti koronavírusu
Druhá osobitná žiadosť o vyjadrenie záujmu v rámci programu Horizont 2020
Webové sídlo venované výskumu a inováciám v EÚ v súvislosti s koronavírusom
 
Skočiť na hlavné menu