EÚ poskytne milión eur na prípravu novinárov o význame politiky súdržnosti


Dátum: 17.01.2022

Obrázok k aktualite EÚ poskytne milión eur na prípravu novinárov o význame politiky súdržnosti
Európska komisia (EK) vyhlásila v pondelok výzvu pre budúcich novinárov na predkladanie projektov na vytvorenie učebných osnov a učebných materiálov pre kurzy o Európskej únii a jej politike súdržnosti. Výzva v hodnote jedného milióna eur je určená pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v oblasti žurnalistiky.

Podľa spresnení Európskej komisie môžu návrhy predkladať univerzity a iné vzdelávacie inštitúcie v oblasti žurnalistiky na bakalárskej a postgraduálnej úrovni. Uchádzači o granty sa musia nachádzať v niektorom z členských štátov EÚ a byť akreditovaní podľa legislatívy platnej v danej krajine.

Eurokomisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti uviedla, že exekutíva EÚ reaguje touto výzvou na žiadosti mnohých študentov z eurobloku o vypísanie výzvy, ktorá by poskytla mimoriadnu príležitosť na podnietenie akademickej diskusie o EÚ a únijnej politike súdržnosti. Zároveň to vníma ako možnosť zlepšiť úroveň vedomostí študentov a podporiť spoluprácu medzi univerzitami a inými inštitúciami EÚ.

Záujemcovia o finančnú podporu EÚ budú musieť vo svojich návrhoch predstaviť stratégiu rozvoja, vytvoriť sieť inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a rozvíjať vyučovanie v uvedenej oblasti.

Európska komisia zdôraznila, že pokryje 95 percent nákladov tohto projektu. Termín na podávanie žiadostí je 21. apríl 2022 do 13.00 h SEČ. Komisia má oznámiť výsledky a úspešných uchádzačov v júni 2022.


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu