EÚ nám zaplatí nové železnice, diaľnicu i nabíjacie stanice elektromobilov


Dátum: 21.06.2016

Obrázok k aktualite EÚ nám zaplatí nové železnice, diaľnicu i nabíjacie stanice elektromobilov
Trinásť dopravných projektov zo Slovenska s rozpočtom viac ako pol miliardy eur sa dostalo do užšieho výberu Európskej komisie medzi plánované investície v rámci Nástroja na prepájanie Európy. Slovenské projekty boli vybrané v rámci druhej výzvy, v rámci ktorej bolo predložených sedemnásť projektov. Peniaze  by mali byť definitívne schválené do konca júla. Medzi projektmi, pri ktorých sa očakáva potvrdenie schválenia, sú najmä projekty z ekologických módov dopravy (železničná a vodná) a tiež diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec.

Slovenská republika má v rámci Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility, CEF) k dispozícii 743 miliónov eur z európskych zdrojov (874 mil. eur vrátane národného spolufinancovania). Z tohto balíka sa Slovensku v prvom kole výzvy podarilo vysúťažiť 54 mil. eur, z ktorých väčšina pôjde na projekt cestného mostu v Komárne. Národným koordinátorom CEF v oblasti dopravy je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
„Našim cieľom v rámci druhej výzvy CEF bolo naplno využiť peniaze vyhradené Európskou komisiou pre Slovensko. Preto sme na posúdenie predložili projekty v hodnote dvojnásobku slovenskej obálky. Som veľmi rád, že do užšieho výberu postúpilo až trinásť slovenských projektov a máme tak vysokú šancu získať polmiliardovú investíciu do slovenskej dopravy, čo sú vlastne peniaze navyše k už prideleným štyrom miliardám v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra,“ povedal minister dopravy Roman Brecely. „Náš rezort má bohaté skúsenosti s prípravou žiadostí o granty na veľké infraštruktúrne projekty a tie sa budeme snažiť zúročiť pri očakávaných ďalších kolách výziev v rámci nástroja CEF, ako aj pri Európskom fonde pre strategické investície,“ dodal minister R. Brecely.

Zoznam dopravných projektov, ktoré sú v užšom výbere EK pre financovanie z nástroja CEF:
Výstavba diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec
Modernizácia železničnej trate v úseku Liptovský Mikuláš Poprad – Tatry (mimo)
Modernizácia železničnej trate v dvoch úsekoch medzi Devínskou Novou Vsou a štátnou hranicou SK/CZ
Implementácia technickej interoperability v spoločnosti ZSSK CARGO
Implementácia technickej interoperability v spoločnosti ZSSK
EAST-E (nadnárodný projekt Chorvátska, Slovenskej a Českej republiky zameraný na výstavbu 62 nabíjacích staníc pre elektromobily)
Masterplán a štúdia uskutočniteľnosti pre verejný prístav Komárno
Modernizácia plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo
LNGAFT: Skvapalnený zemný plyn ako alternatíve palivo pre dopravu
NCE – FastEvNet (poľsko-slovenský projekt výstavby 85 nabíjacích staníc pre elektromobily)
CoRISMa (nadnárodný projekt zameraný na výmenu dát a zlepšenie navigácie vo vnútrozemskej vodnej doprave)
SESAR (nadnárodný projekt zameraný na výskum v oblasti riadenia letovej prevádzky Jednotného európskeho neba)
SPICE (nadnárodný projekt zameraný na riadenie vzdušného priestoru a efektívnu navigáciu v leteckej doprave)
 

Skočiť na hlavné menu