EÚ dá vyše 116 miliónov eur na strategické projekty v oblasti prírody a klímy


Dátum: 09.03.2023

Obrázok k aktualite EÚ dá vyše 116 miliónov eur na strategické projekty v oblasti prírody a klímy
Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila investície vo výške viac ako 116 miliónov eur na strategické projekty nového programu LIFE. Podporí osem veľkých projektov v Belgicku, Estónsku, Španielsku, Taliansku, Poľsku, na Slovensku a vo Fínsku. Informuje o tom spravodajca TASR.

Vybraných osem projektov pomôže Európe stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom a úspešne plniť Európsku zelenú dohodu. Podporujú aj stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030, akčný plán pre obehové hospodárstvo, akčný plán nulového znečistenia, obnovu prírody a prispievajú k prechodu na čistú energiu.

V prípade Slovenska ide o program LIFE "Living Rivers" zameraný na zachovanie kvality vody, ochranu prirodzených biotopov a pôvodných druhov, podporu udržateľného lesného hospodárstva a riadenia rybárstva. Projekt prispeje k vykonávaniu smernice EÚ o vode a smernice o biotopoch.

Program PlastLIFE pomôže Fínsku s realizáciou plánu na zníženie plastového odpadu a podporu recyklácie. V Belgicku sa cez program B4B LIFE rozšíria chránené územia, zlepší ich prepojenosť a vypracujú akčné plány pre kritické biotopy a druhy v celej krajine. Programu Wetlands Green LIFE v Poľsku pomôže pri ochrane území a podporovaných biotopov a druhov s dôrazom na močiare, rašeliniská a mokrade v rôznych lokalitách sústavy Natura 2000.

Estónsky tím v rámci projektu LIFE-SIP AdaptEs zvýši schopnosť tejto krajiny adaptovať sa na zmenu klímy a v Španielsku sa projektom LIFE eCOadapt50 zvýši informovanosť o adaptácii na zmenu klímy. Projekt LIFE Climax PO v Taliansku bude na úrovni povodia testovať inteligentné vodné hospodárstvo.

Poľsko cez program LIFE AFTER COAL podporí klimatickú neutralitu vo východnej časti Veľkopoľského vojvodstva a zameria sa na sektor verejných služieb a dopravy.

Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre životné prostredie a ochranu klímy. Od roku 1992 finančne podporil viac ako 5500 projektov v celej EÚ a v tretích krajinách. Na obdobie 2021 – 2027 EK zvýšila financovanie programu LIFE takmer o 60 percent, až na 5,4 miliárd eur.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu