EP žiada okamžité vyšetrovanie narušení mechanizmu podmienenosti eurofondov


Dátum: 08.07.2021

Obrázok k aktualite EP žiada okamžité vyšetrovanie narušení mechanizmu podmienenosti eurofondov

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok vyjadrili poľutovanie nad tým, že Európska komisia odložila uplatňovanie nariadenia o podmienenosti čerpania eurofondov dodržiavaním zásad právneho štátu. Naznačili, že EP by mal pre to eurokomisiu zažalovať na Súdnom dvore EÚ.

Za štvrtkové uznesenie sa vyslovilo 529 poslancov, proti bolo 150 a 14 sa zdržali hlasovania. Poslanci v prijatom dokumente vyjadrili poľutovanie nad tým, že eurokomisia sa rozhodla riadiť nezáväznými závermi Európskej rady z decembra 2020 a odložila uplatňovanie nariadenia o rozpočtovej podmienenosti vypracovaním potrebných usmernení. Podľa pôvodných plánov a na žiadosť EP mala exekutíva EÚ predložiť usmernenia pre uplatňovanie mechanizmu podmienenosti do 1. júna, k čomu však nedošlo.

Poslanci zdôraznili, že usmernenia nemôžu meniť, rozširovať ani obmedzovať text pôvodného nariadenia o rozpočtovej podmienenosti. Zároveň však musia objasniť praktické uplatňovanie legislatívnych ustanovení. Eurokomisia by mala stanoviť "jasný, presný a užívateľsky zrozumiteľný systém" na predkladanie sťažností podľa tohto nariadenia.

Europoslanci vyzvali Európsku komisiu, aby urýchlene vyšetrila akékoľvek možné porušenia zásad právneho štátu, ktoré ovplyvňujú alebo vážne ohrozujú zdravé finančné hospodárenie s rozpočtom Únie. Upozornili, že "situácia v niektorých členských štátoch si vyžaduje okamžitý zásah".

Európski zákonodarcovia privítali list predsedu EP Davida Sassoliho z 23. júna, v ktorom uvádza, že ak eurokomisia nebude konať, Európsky parlament podnikne právne kroky na Súdnom dvore EÚ. Podľa vyjadrenia poslancov europarlament má právo zažalovať exekutívu EÚ za "nekonanie" podľa článku 265 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Nariadenie o mechanizme podmienenosti čerpania eurofondov je predmetom žaloby Maďarska a Poľska na Súdnom dvore EÚ. Súd by sa v tejto veci mal vyjadriť do konca tohto roka.

Zdroj: TASR


Skočiť na hlavné menu