EP urobí všetko pre zlepšenie fungovania EÚ podľa odporúčaní ľudí


Dátum: 24.06.2022

Obrázok k aktualite EP urobí všetko pre zlepšenie fungovania EÚ podľa odporúčaní ľudí
Európsky parlament (EP) urobí všetko pre to, aby sa odporúčania od občanov z Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) premietli do lepšieho fungovania Európskej únie (EÚ). Tlak od občanov na zmeny je totiž silný a nikto si netrúfne ho ignorovať. Myslí si to vedúci kancelárie EP na Slovensku Robert Sermek.

"Aj ostatné európske inštitúcie, aj členské štáty vedia, že musia niečo urobiť, aby sa EÚ nejakým spôsobom zlepšila," uviedol v TASR TV Sermek. Europarlament bude podľa neho podporovať prijaté odporúčania publikované v záverečnej správe CoFoE.

Po roku priamych rokovaní s občanmi sa konferencia skončila 9. mája 2022. Predsedovia Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Európskej rady dostali od účastníkov CoFoE záverečnú správu obsahujúcu 49 širších návrhov a 326 individuálnych opatrení. Sermek v tejto súvislosti spresnil, že na niektorých z navrhovaných zmien sa pracovalo ešte pred CoFoE.

"Keď si tie odporúčania čítate podrobne, tak mnohé veci sa už dejú. Dejú sa v rámci prijímania rôznych politík, ktoré Únia schvaľuje, len ľudia o tom nevedeli, a preto to dali do odporúčaní," povedal Sermek. Poukázal v tejto súvislosti na vzdelávanie, klimatické zmeny či zdravie.

V EÚ je zhoda na tom, aby sa najprv riešili občianske návrhy, ktoré si nevyžadujú zmeny základných zmlúv Únie. Prípadné otváranie kľúčových európskych dokumentov by totiž bolo zdĺhavým a náročným procesom. Podľa Sermeka by to však mohlo priniesť aj pozitíva.

"Ak by to malo viesť k lepšiemu fungovaniu Európskej únie, k jej väčšej efektívnosti a väčšej akcieschopnosti, tak určite by to malo význam pre Slovensko, aj pre ostatné členské štáty," povedal. Zároveň upozornil, že nie je v pozícii hodnotiť, či by Slovensko napríklad prijalo zrušenie jednomyseľnosti pri hlasovaniach Rady v otázkach, ktoré členské štáty považujú za citlivé.

"Z minulosti si pamätáme, že napríklad jednomyseľné hlasovanie je aj v oblasti daňovej a tam si pamätám výroky slovenských predstaviteľov, ktorí vždy boli proti zrušeniu tohto práva veta v daňovej oblasti. Lebo my sa bavíme dnes najmä o sankciách (voči Rusku). To je politická téma, že poďme prijímať sankcie väčšinovo, aby (napríklad) Maďarsko nemohlo všetko blokovať," upozornil Sermek.

Ak Rada hlasuje o veciach, ktoré členské štáty považujú za citlivé, musí sa uznášať jednomyseľne. To platí v otázkach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, otázke členstva v EÚ alebo pri riešení financovania EÚ.

"Keď otvoríme túto jednomyseľnosť, tak sa treba potom pozrieť aj na ostatné témy, kam ešte dáme väčšinové hlasovanie a kde necháme veto. A tam si myslím, že mnohé štáty by mali problém napríklad zrušiť veto v daňovej oblasti, čo je možno ešte citlivejšie ako tá sankčná oblasť," uzavrel Sermek.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu