EK uvoľnila platby pre OP Bratislavský kraj, neuznané výdavky znížila o polovicu


Dátum: 23.11.2016

Obrázok k aktualite EK uvoľnila platby pre OP Bratislavský kraj, neuznané výdavky znížila o polovicu
Európska komisia (EK) uvoľnila platby pre Operačný program Bratislavský kraj za roky 2007 - 2013. Informovalo o tom dnes Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR s tým, že okrem odblokovania sa podarilo znížiť objem financií, ku ktorých preplateniu mala EK výhrady, o polovicu.

"Európska komisia po rokovaniach s MPRV informovala, že Slovensko splnilo všetky podmienky na odblokovanie pozastaveného Operačného programu Bratislavský kraj," priblížil agrorezort.

Komisia mala výhrady k preplateniu financií na realizované projekty vo výške 1.348.890 eur. Neuznané projektové výdavky sa po rokovaniach podarilo znížiť o polovicu. Tvoria tak 666.000 eur, z čoho zdroje EÚ predstavujú 555.000 eur. "MPRV bude tieto prostriedky vymáhať priamo od príjemcov," avizovalo ministerstvo.

Pozastavenie priebežných platieb z tohto operačného programu oznámila EK Slovensku v marci 2016. Zablokovanie financií zo strany komisie nemalo vplyv na samotné financovanie projektov prijímateľov. MPRV ako riadiaci orgán programu na odblokovaní platieb spolupracovalo s centrálnym koordinačným orgánom, teda Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Cieľom Operačného programu Bratislavský kraj 2007 - 2013 bolo posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. Obsahoval dva globálne ciele - infraštruktúra a vedomostná ekonomika. Jeho súčasťou boli prioritné osi regenerácia sídiel, regionálna a mestská hromadná doprava, inovácie a technologické transfery a informatizácia spoločnosti. Celkovo bolo pre tento operačný program vyčerpaných 99,29 % z vyčlenených 95,21 milióna eur.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu