ECOGI POMÔŽE OPTIMALIZOVAŤ ENERGIU V PODNIKOCH


Dátum: 16.04.2024

Obrázok k aktualite ECOGI POMÔŽE OPTIMALIZOVAŤ ENERGIU V PODNIKOCH
ECOGI POMÔŽE OPTIMALIZOVAŤ ENERGIU V PODNIKOCH


Kybernetes 3


V súčasnosti mnohým podnikom chýba jednotný riadiaci systém, ktorý by im pomohol efektívne kombinovať a využívať dostupné energetické zdroje. Košická firma Kybernetes prišla s jedinečným riešením a v rámci eurofondového projektu vyvinula vysoko inovačný produkt ECOGI. Výrobným podnikom pomôže optimalizovať a celkovo znížiť spotrebu elektrickej a tepelnej energie, a to prepojením viacerých zdrojov energie. Vyhodnotením aktuálnej spotreby systém automaticky vie optimalizovať spotrebu energií v závode. Produkt kladie dôraz na maximálne využitie alternatívnych zdrojov energií v priemyselných podnikoch. Pozostáva z troch hlavných podsystémov, konkrétne integrátora výrobných energetických zdrojov, výkonovej a riadiacej elektroniky pre obojsmerné odovzdávanie elektrickej energie potrebnej pre moderné a budúce SMART podniky a nakoniec podsystému optimálneho modelovo-orientovaného riadenia všetkých v súčasnosti dostupných ekologických energetických zdrojov na báze matematických metód a metód umelej inteligencie. Vďaka týmto podsystémom zariadenie vhodne konfiguruje a nastavuje proces spotreby energie aj na základe predikcií krátkodobých aj strednodobých potrieb podniku.
Kybernetes 1

Viac informácií o spoločnosti, ktorá už takmer 17 rokov vytvára a aplikuje najnovšie metódy a technológie z oblasti kybernetiky, automatizácie, umelej inteligencie, informatiky a komunikačných technológií do jednotlivých odvetví priemyslu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, nájdete na www.kybernetes.sk.
Kybernetes 2

Prijímateľ NFP: KYBERNETES, s. r. o.
Názov projektu: Výskum a vývoj produktu ECOGI v spoločnosti KYBERNETES
Miesto realizácie: Košice
Prostriedky EÚ: 939 547 eur
Skočiť na hlavné menu