Dva eurofondové operačné programy sa majú spojiť


Dátum: 04.12.2019

Obrázok k aktualite Dva eurofondové operačné programy sa majú spojiť
Dva eurofondové operačné programy (OP), a to OP Integrovaná infraštruktúra a OP Výskum a inovácie, sa majú spojiť. Vyplýva to z novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorú posunul parlament do druhého čítania. Plénum rokuje o novele v skrátenom legislatívnom konaní. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť jeho vyhlásením v Zbierke zákonov.

Osobitnú úpravu zmeny OP spočívajúcu v tom, že určitý operačný program sa včlení do iného existujúceho operačného programu, teda príde k zlúčeniu operačných programov, legislatíva na úrovni Slovenskej republiky ani Európskej únie podľa dôvodovej správy neobsahuje. Preto tento proces nemá vymedzené pravidlá pre jeho vykonávanie vrátane následkov takéhoto zlúčenia.

 "Na účel eliminovania právnej neistoty, ktorá sa vzťahuje na všetky dotknuté procesy, právne vzťahy a právne úkony s nimi súvisiace, respektíve z nich vyplývajúce (napríklad vyhlasovanie výziev, konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, rozhodnutia, riešenie opravných prostriedkov, poskytovanie štátnej pomoci, výkon kontroly a auditu, zmluvy), je nevyhnutné tento proces legislatívne ukotviť," uvádza sa ďalej v dôvodovej správe k legislatíve.

 "Vláda rozhodla, že sa spojí OP Integrovaná infraštruktúra a OP Výskum a inovácie, aby sa predišlo tzv. dekomitmentu. To znamená, aby Slovensko nemuselo vracať niekoľko desiatok miliónov eur, možno až 100 miliónov eur, preto, lebo v OP Výskum a inovácie sa nestihli čerpať európske štrukturálne fondy," zdôvodnil 28. novembra na mimoriadnom rokovaní vládneho kabinetu podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).

Vláda podľa Rašiho formálne spája spomínané dva operačné programy, aby nevznikali žiadne právne pochybnosti do budúcnosti ani žiadne otázniky pre legislatívnu čistotu. "Znamená to, že ani jedno euro nebude presunuté z OP Výskum a inovácie inde, stále tieto peniaze budú smerované vedcom, výskumníkom, univerzitám či Slovenskej akadémii vied. Spojením programov peniaze zachraňujeme," vysvetlil Raši.​

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu