Dunajský nadnárodný program sa pripravuje na vyhlásenie 2.výzvy na podporu projektov


Dátum: 13.02.2017

Obrázok k aktualite Dunajský nadnárodný program sa pripravuje na vyhlásenie 2.výzvy na podporu projektov

Životné prostredie, energetické prepojenie či inovácie a investície do ľudských zdrojov a zlepšenia sociálneho prostredia  – to všetko sú oblasti, v ktorých Slovensko môže vďaka Interregu - Dunajskému  nadnárodnému programu čerpať prostriedky EÚ na nadnárodné projekty  partnerských krajín.  Riadiacim orgánom, ktorý centrálne  pripravuje  v poradí II.výzvu na implementáciu nových projektov,  je Ministerstvo národného hospodárstva Maďarskej republiky. Národným kontaktným bodom Dunajského nadnárodného programu je Úrad vlády SR, ktorý v období pred vyhlásením 2.výzvy pripraví informačné semináre v rôznych regiónoch Slovenska. Prvý z nich pod názvom Národný informačný deň sa uskutoční v pondelok 20.februára 2017 o 10.00 hodine v hoteli Bôrik v Bratislave

Výzva sa bude týkať  troch prioritných oblastí programu, ktorými sú: Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región, Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre a Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región. Pôjde napríklad o podporu inovatívnych systémov na zvýšenie kompetentnosti zamestnancov v podnikaní, lepšie plnenie sociálnych potrieb a  služieb,  o efektívne prístupy k zachovaniu, obnove a manažmentu biokoridorov a mokradí nadnárodného významu.  Výzva sa bude týkať aj sféry integrovaných prístupov k rozvoju manažmentu povodia Dunaja na zlepšenie vodného hospodárstva a predchádzanie vzniku povodní či pripravenosti civilnej ochrany a verejných orgánov v krízových situáciách.  O financie sa budú môcť uchádzať aj projekty prinášajúce zlepšenia v energetickej

Skočiť na hlavné menu