Dudince – zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie hate na toku Štiavnica


Dátum: 24.04.2020

Obrázok k aktualite Dudince – zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie hate na toku ŠtiavnicaSVP_Dudince_1
SVP_Dudince_
 
Krátky popis: Cieľom projektu bolo odstránenie existujúceho prahu na toku Štiavnica (r. km 10,968) v obci Dudince a vybudovanie celokorytového bezprepážkového sklzu s priečnymi medzernatými líniami. V rámci projektu bol odstránený nepriaznivý vplyv vybudovanej priečnej stavby na rybné spoločenstvo a vznikol spojitý úsek vodného toku o dĺžke 14,6 km.
Prijímateľ:  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Celkové oprávnené náklady projektu:  39 964,40 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   39 964,40 EUR
Vlastné zdroje:   0,00 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 07/2018 -  04/2019 (10 mesiacov)

Skočiť na hlavné menu