Dubnická radnica postaví trojkilometrovú cyklotrasu do mestskej časti Prejta


Dátum: 27.05.2021

Obrázok k aktualite Dubnická radnica postaví trojkilometrovú cyklotrasu do mestskej časti Prejta
Cyklotrasa bude mať dĺžku necelé tri kilometre a povedie príjemnou rekreačnou a záhradkárskou zónou. Bezpečne prepojí Dubnicu nad Váhom s mestskou časťou Prejta.

Celkové výdavky na výstavbu novej cyklotrasy predstavujú takmer 868-tisíc eur. Mesto Dubnica nad Váhom bolo úspešné v žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a tak až 824-tisíc eur na výstavbu cyklotrasy bude spolufinancovaných Európskou úniou z Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci výzvy Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Samospráva bude projekt spolufinancovať sumou presahujúcou 44-tisíc eur.

Nový cyklistický chodník s dĺžkou 2,9 km prepojí mesto Dubnica nad Váhom napojením zo Štúrovej ulice s mestskou časťou Prejta bezpečným aj atraktívnym spôsobom. „Cyklotrasa povedie rekreačno-oddychovou a záhradkárskou zónou na juhovýchodnom okraji mesta. Nebude prístupná verejnej automobilovej doprave, s výnimkou vjazdov na priľahlé pozemky záhrad. Pôjde o dvojpruhovú obojsmernú, no smerovo nerozdelenú cyklistickú komunikáciu. Prístup motorovým vozidlám vo vybratých úsekoch bude zamedzený dopravnými zariadeniami a dopravným značením. Napojenia na jestvujúce komunikácie budú bezbariérové,“ vysvetlila vedúca oddelenia strategického rozvoja a verejného obstarávania Eva Granátová. Ako dodala, pri výstavbe cyklotrasy nedôjde k výrubu drevín, resp. k zásadnejším zásahom do zelene.

 

Stavať by sa mohlo začať na jeseň

Údržbu cyklotrasy aj okolitej zelene v zimnom i letnom období budú mať po jej vybudovaní na starosti technické služby mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. Prví cyklisti by sa po nej odhadom mohli previezť v lete 2022. Samospráva totiž po podpísaní zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ešte musí vybrať zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania. S výstavbou by sa teda mohlo začať približne na jeseň 2021, doba výstavby je odhadovaná na 9 mesiacov. Na výstavbu cyklotrasy samospráva už má vydané stavebné povolenie.

Cyklotrasa bude mať v mestskej časti Prejta priamu nadväznosť na autobusovú zastávku, v meste sa cez Štúrovu ulicu pripojí na miestnu komunikáciu smerujúcu k sídliskám a do samotného centra s občianskou infraštruktúrou. Novovybudovaná komunikácia má predpoklady stať sa zaujímavou dopravnou tepnou nielen pre cykloturistov, ale aj pre ľudí dochádzajúcich za prácou do firiem v okolitých priemyselných areáloch ZŤS a ZVS. 

Cyklotrasa do Prejty je len začiatkom

Týmto krokom chce samospráva vytvoriť bezpečné podmienky pre ekologickú nemotorovú dopravu. Preferovanie cyklistickej dopravy prispieva k zníženiu celkového znečistenia ovzdušia, k zlepšeniu kvality života, ako aj k zabezpečeniu udržateľného územného rozvoja. Mesto Dubnica nad Váhom preto výstavbou cyklotrasy do mestskej časti Prejta len začína. „V oblasti cyklodopravy máme smelé plány. V dnešnej dobe je ekologickejší variant k motorovej doprave nevyhnutnosťou. Volajú po ňom nielen ekológovia, ale aj samotní občania a narastajúci počet cyklistov, pre ktorých sa stáva cyklodoprava zaujímavejším a v konečnom dôsledku rýchlejším spôsobom dochádzania za prácou a povinnosťami. O možnom cykloturistickom využití trás nehovoriac. V blízkej dobe preto ako mesto predstavíme verejnosti komplexnú štúdiu siete navrhovaných cyklotrás na celom území Dubnice nad Váhom,“ ozrejmil primátor mesta Peter Wolf.

Už v tomto roku si Dubničania vyskúšajú aj systém zdieľaných bicyklov

Na jeho spustenie dubnická samospráva rovnako úspešne získala podporu z európskych štrukturálnych fondov formou nenávratného finančného príspevku vo výške 218-tisíc eur, spolupodieľať sa bude sumou 12-tisíc eur.  Na území Dubnice vznikne 13 nových cyklostojanov rozmiestnených v rôznych častiach mesta, odkiaľ si obyvatelia prostredníctvom elektronického systému budú môcť požičiavať spolu 78 bicyklov. Zavedenie systému zdieľaných bicyklov má prispieť k zníženiu hustoty premávky a ľudí motivovať vymeniť autá za bicykle.


Skočiť na hlavné menu