Druhé kolo výziev pre Smart City: Voda a odpad


Dátum: 23.03.2018

Obrázok k aktualite Druhé kolo výziev pre Smart City: Voda a odpad

Po manažmente dopravy a digitalizácii verejnej správy mesta prichádzajú na rad manažment vody a odpadu. Úrad podpredsedu vlády SR (ÚPVII) pre investície a informatizáciu vyhlasuje ďalšie dve výzvy na podporu experimentálneho vývoja a inovácií.

„Prostredníctvom týchto výziev podávame mestám a obciam pomocnú ruku pri zavádzaní smart inovácií. Zároveň dlhodobo vnímame, že podiel súkromných zdrojov v oblasti vývoja a výskumu je na Slovensku v porovnaní s vyspelými krajinami nízky. Preto sme pripravili schému, ktorá výrazne zapája súkromný kapitál,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie riadenia investícií ÚPVII Alena Sabelová s tým, že obe výzvy vyhlásené v druhom kole sú spoločné so súkromnými partnermi.

Pri výzve na tému manažment odpadov sa ÚPVII spojil so spoločnosťou Parzlich s. r. o. – členom holdingovej skupiny NWT (New World Technologies USA), a pri výzve k manažmentu vôd spolupracuje so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a. s. – členom francúzskej nadnárodnej skupiny Veolia, a s Priemyselným inovačným klastrom, ktorý združuje lídrov slovenského priemyslu. Obe dohody o partnerstve sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.

Výzvy sú určené pre malých a stredných podnikateľov s preukázateľnou históriou v oblasti inovácií, ktoré využijú grant na finalizáciu svojich riešení. Výsledkom podporeného projektu teda nebude len tzv. nultý prototyp, ale aj jeho zavedenie a otestovanie v podmienkach konkrétneho slovenského mesta. Vysokú transparentnosť výberu podporených projektov zaručia napríklad medzinárodní hodnotitelia, pričom osobitne sa bude hodnotiť ekonomické a technické riešenie.

 

Prihlasovanie je možné:

Manažment odpadov – do 30.4.2018, 14:00 hod.

Manažment vôd – do 30.4. 2018, 14:00 hod.

 

Podrobné informácie o výzvach :

Spoločná výzva č. SRIN 1/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci a podpory na projekty pre budovanie inteligentných riešení  v oblasti manažmentu vôd.
Skočiť na hlavné menu