Dotazníkový prieskum pre zhodnotenie administratívnej záťaže


Dátum: 08.12.2017

Obrázok k aktualite Dotazníkový prieskum pre zhodnotenie administratívnej záťaže
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje na svojom webovom sídle zverejnilo anonymný dotazník, ktorého cieľom je zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku v procese implementácie projektov spolufinancovaných z EŠIF v programovom období 2014-2020.
 
V prípade záujmu o zapojenie sa do prieskumu tak môžete učiniť TU.
 
Skočiť na hlavné menu