Dotazník - informačné semináre k výzvam OP KŽP č.38 a č.40


Dátum: 11.05.2018

Vážení žiadatelia,
 
Dovoľujeme si Vás informovať, že MŽP SR ako riadiaci orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo na svojom webe
www.op-kzp.sk v rámci Aktualít  dotazník, ktorým by sme radi zistili záujem o informačné semináre k výzvam číslo 38 a 40.
V prípade, že máte záujem zúčastniť sa, prosíme o vyplnenie a zaslanie dotazníka na: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/mali-by-ste-zaujem-o-informacny-seminar-k-vyzve-cislo-38-alebo-k-vyzve-cislo-40/ 
Vypĺňanie dotazníka je možné v termíne do 11.mája 2018.
 
Výzva č.38 na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc).

Výzva č. 40 na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Skočiť na hlavné menu