Dostavba kanalizácie v Želiezovciach je ukončená, mesto požiada o jej kolaudáci


Dátum: 07.11.2023

Obrázok k aktualite Dostavba kanalizácie v Želiezovciach je ukončená, mesto požiada o jej kolaudáci
Dostavba kanalizácie v Želiezovciach v okrese Levice je ukončená. Preberacie konanie stavby sa začalo v utorok, týždeň pred oficiálnym termínom ukončenia prác projektu, informovala radnica. Po prevzatí stavby môže mesto podať žiadosť o kolaudáciu. Pripájanie domácností ku kanalizačnému systému sa môže začať po nadobudnutí právoplatnosti kolaudácie. Náklady na dobudovanie verejnej kanalizácie v Želiezovciach dosiahli 6.980.865 eur.

Dobudovaním kanalizačnej siete sa zvýši objem odvedenej splaškovej vody v celej aglomerácii mesta. Realizácia projektu prispeje k napojeniu častí mesta Svodov a Mikula na existujúci kanalizačný systém. Celkový počet ekvivalentných obyvateľov sa zvýši na 7166, čo bude znamenať, že všetci obyvatelia Želiezoviec budú schopní pripojiť sa na verejnú kanalizáciu. Mesto si od dobudovania kanalizácie sľubuje zlepšenie životného prostredia na svojom území a v jeho bezprostrednom okolí a zvýšenie kvality života a komfortu svojich obyvateľov. Dobudovaním kanalizačnej siete sa zvýši objem odvedenej splaškovej vody do existujúcej čistiarne odpadových vôd. Jej prevádzka je z dôvodu malého objemu dotekajúcej splaškovej vody neefektívna, lebo biologický proces slúžiaci na odstraňovanie nečistôt je podvyživený.

Mesto získalo na dostavbu kanalizácie nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR. O dotáciu sa neúspešne uchádzalo už v roku 2016. Svoje rozhodnutie ministerstvo zmenilo v marci 2021. Schválená výška nenávratného finančného príspevku predstavovala 7.612.442 eur, oprávnené výdavky projektu boli vyčíslené na 8.013.097 eur.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu