DOPRAVA: Na mestské autobusy v Bratislave, v Žiline a v Košiciach je určených vyše 21 miliónov eur


Dátum: 21.06.2017

Obrázok k aktualite DOPRAVA: Na mestské autobusy v Bratislave, v Žiline a v Košiciach je určených vyše 21 miliónov eur
Cieľom novej eurofondovej výzvy na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, v Žiline a v Košiciach je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyhlásilo výzvu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo eurofondovú výzvu na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy. Prostriedky v objeme 21,2 mil. eur sú vyčlenené pre Bratislavu, Žilinu a Košice v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 (IROP), pre ktorý je agrárny rezort riadiacim orgánom. Ako ministerstvo v utorok informovalo, cieľom novej výzvy je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Peniaze zo zdrojov Európskej únie sú určené na nákup nízkopodlažných ekologických autobusov MHD v uvedených troch mestách a budovanie zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry, vrátane elektrobusov a súvisiacich nabíjacích staníc. Maximálna ani minimálna výška pomoci nie sú stanovené.
"Je nesporné, že nárast automobilovej dopravy má negatívny vplyv na životné prostredie. Výsledkom sú znečistenie ovzdušia, hluk, prach a dopravné zápchy. Obzvlášť to platí o veľkých mestách," povedala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. "Naším cieľom je zlepšiť kvalitu životného prostredia formou atraktívnejšej a ekologickejšej verejnej dopravy," uviedla.
Generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Marek Mitošinka informoval, že uvedená výzva v rámci IROP-u je súčasťou prioritnej osi Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch. "Investičnou prioritou je vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých dopravných systémov, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových. To všetko v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility," dodal.
Na IROP je vyčlenených 2,038 mld. eur, z toho zo zdrojov EÚ 1,754 mld. eur a zo štátneho rozpočtu 283,1 mil. eur. Rozvoj vidieka podľa Matečnej je popri poľnohospodárstve najväčšia priorita jej rezortu.
Od októbra minulého roka ministerstvo vyhlásilo dvanásť výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok približne za 680 mil. eur. Ide o peniaze na cesty, cyklodopravu, zatraktívnenie verejnej dopravy či budovanie zelenej infraštruktúry v mestách. "Veľkú pozornosť venujeme aj sociálnej oblasti. Vyhlásili sme výzvy, ktoré sa týkajú prakticky všetkých vekových kategórií od škôlkarov, cez základné a stredné školy až po seniorov," uzavrel Mitošinka.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu