Dolný Kubín: Mestské kultúrne stredisko získalo novú audiovizuálnu technológiu


Dátum: 05.02.2024

Obrázok k aktualite Dolný Kubín: Mestské kultúrne stredisko získalo novú audiovizuálnu technológiu

Mestské Kultúrne stredisko podpísalo v októbri 2023 s Ministerstvom kultúry SR zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom: „Podpora udržateľnosti a odolnosti MsKS v Dolnom Kubíne“.

Cieľom projektu je podpora udržateľnosti Mestského kultúrneho strediska (MsKS), ktoré bolo dané do užívania v roku 1986.

Cieľ projektu bude naplnený realizáciou 2 hlavných aktivít.

1. Aktivita: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcií - obstaraním technického/technologického vybavenia vo forme modernej osvetľovacej, ozvučovacej a kamerovej techniky.

2. Aktivita: Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie - obstaraním germicídnych žiaričov a dezinfekčných zariadení.

Realizácia uvedených aktivít zabezpečí:

V divadelnej sále MsKS budú nahradené zastaralé halogénové reflektory za PC LED reflektory, doplnia sa nové scénické svietidlá a efektové svietidlá. Tiež bude zakúpený moderný svetelný pult na ovládanie svetelných technológií spolu s príslušenstvom. Čo sa týka ozvučovacej techniky projekt počíta s nainštalovaním výkonných reproduktorových sústav, ktoré budú tvoriť hlavné ozvučenie sály. To bude doplnené o menšie pasívne reprosústavy a pasívne subwoofery. Nezanedbateľnou súčasťou celého ozvučenia bude digitálny mixážny pult, čo umožní ľubovoľne mixovať vstupný signál od mikrofónov a linkových zdrojov a posielať signál do ktorejkoľvek reproduktorovej sústavy. Do divadelnej a estrádnej sály MsKS bude inštalovaná výkonná kamerová technika pozostávajúca zo statických kamier s pevným ohniskom, otočných kamier s pohyblivým ohniskom a pultu pre online vysielanie, nahrávanie, streem, vrátane strižne a PC príslušenstva. V rámci aktivity 2 budú zakúpené 4 ks prenosných germicídnych žiaričov, ktoré zabezpečia ničenie vírusov a mikroorganizmov vo vzduchu za prítomnosti ľudí. Okrem toho bude na obidvoch vstupoch do budovy MsKS umiestnené dezinfekčné zariadenie, ktoré zabezpečí snímanie telesnej teploty a zároveň bude obsahovať dávkovač dezinfekcie na ruky.

Nenávratný finančný príspevok: 197 550,68 EUR

Realizácia projektu bude ukončená do 31.12.2023


Skočiť na hlavné menu