Dobré fondy EÚ: zberný dvor v Telgárte


Dátum: 04.05.2020

Obrázok k aktualite Dobré fondy EÚ: zberný dvor v Telgárte
V každej slovenskej obci sa vyprodukuje mnoho odpadu. Pokiaľ by sa odpad neseparoval, skončil by na skládkach bez ďalšieho využitia. Jedným z environmentálnych problémov, ktorými sa na Slovensku zaoberáme, je aj nakladanie s odpadom. Naša krajina stále zaostáva za zvyškom Európskej únie v recyklácii a zbere odpadov. Práve preto bola v rámci európskych fondov realizovaná výstavba zberných dvorov po celom Slovensku. Ministerstvo životného prostredia vyčlenilo 37 miliónov eur na vybudovanie 52 zberných dvorov.

Jeden z nich sa nachádza aj v Telgárte, priamo pod Kráľovou Hoľou. Najviac z dotácií v rámci projektu zberných dvorov smerovalo na východné Slovensko, predovšetkým do okresu Gelnica. Okrem samotného mesta ide o štyri obce vzdialené do 10 kilometrov. Sú to Margecany, Veľký Folkmár, Helcmanovce a Prakovce. Spomenuté obce vrátane okresnej Gelnice predstavujú takmer polovicu obyvateľov okresu. Ako celok však okres Gelnica so svojimi 30-tisícmi obyvateľmi patrí k najmenším okresom na Slovensku. Centrum odpadového hospodárstva v Krompachoch bolo podporené sumou vo výške dva milióny eur a pre projekt zberného dvora v Tvrdošíne bolo vyčlenených 1,9 milióna eur.

V aktuálnom programovacom období je na projekty týkajúce sa odpadového hospodárstva zameraný operačný program Kvalita životného prostredia. Prioritou sú projekty zamerané na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ale aj projekty zamerané na triedeného zberu komunálnych odpadov a jeho zhodnocovanie so zameraním na prípravu pre opätovné použitie a recykláciu odpadov. Projekt zriaďovanie zberných dvorov s možnosťou recyklácie preto pokračuje aj v ďalšom programovacom období a o dotácie môžu požiadať ďalšie obce.

Ďalším videom zo série Dobré fondy EÚ vás prevedie vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. Pozn.: obec Telgárt sme navštívili ešte v roku 2019 a nie počas pandémie v týchto dňoch. Ak ste zvedaví a chcete vidieť viac príkladov dobre investovaných európskych prostriedkov na Slovensku, tak neváhajte a kliknite na stránku http://dobrefondy.eu.

 

Skočiť na hlavné menu