DOBRÉ FONDY EÚ- Vzácne slaniská na južnom Slovensku sa zachovali vďaka eurofondom


Dátum: 29.12.2021

Obrázok k aktualite DOBRÉ FONDY EÚ- Vzácne slaniská na južnom Slovensku sa zachovali vďaka eurofondom
Pri obci Kamením vzniklo kamenínske slanisko. Je to veľmi vzácny druh biotopu, ktorý v našej krajine patrí medzi najohrozenejšie. Je to miesto, kde sa v povrchovej vrstve pôdy vďaka spôsobu hospodárenia akumuluje väčšie množstvo minerálnych solí. Pro mnoho rastín a živočíchov je to prostredie, v ktorom nedokážu žiť. Vhodné sú však pre špecializované druhy rastlín a živočíchoch, väčšinou zakrpatených, ktoré sú v našej prírode mimoriadne vzácne. V momente, keď sa bežné hospodárenie na týchto plochách preruší alebo prestane, môže takáto lokalita úplne zaniknúť. Práve preto Európska únia na Slovensku podporila projekt z programu Life na záchranu vnútrozemských slanísk na južnom Slovensku a k nim pridružených pieskových dún, kde sa takisto nachádzajú vzácne druhy rastlín a živočíchov.

Na prvý pohľad slaniská vyzerajú ako mokrá lúka, avšak sú veľmi špecifické a ich existencia závisí od nepravidelného extenzívneho spásania dobytkom a rozrušovania vrchnej vrstvy pôdy. Hlavným spôsobom manažmentu je preto zaistenie pastvy, či už sú to kravy, kozy alebo kone, a aby tieto zvieratá nerobili škody v poľnohospodárskych pozemkoch v okolí, bolo potrebné celé pozemky oplotiť. V rámci celého projektu na viacerých miestach Podunajskej nížiny bolo vykúpených takmer 80 hektárov pozemkov a na ďalších 20 hektároch bola dohodnutá dlhodobá spolupráca s vlastníkmi pôdy. Vďaka tomu je možné zabezpečiť dlhodobú ochranu slanísk. Preojekt bol zaradený medzi najlepšie projekty podporené z programu Life. Celková výška podpory bola viac ako 1,7 milióna EUR.

Aj dnešným videom vás už tradične prevedie vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko.Ak ste zvedaví a chcete vidieť viac príkladov dobre investovaných európskych prostriedkov na Slovensku, tak neváhajte a kliknite na stránku
https://slovakia.representation.ec.eu...

Skočiť na hlavné menu