Dobré fondy EÚ - Synagóge v Brezne


Dátum: 06.12.2019

Obrázok k aktualite Dobré fondy EÚ - Synagóge v Brezne

Pred druhou svetovou vojnou žila na Horehroní pomerne významná židovská komunita. Zachovala sa tu jediná sakrálna stavba a tou je breznianska synagóga. Jej rekonštrukcia je peknou ukážku spolupráce regionálnych fondov Európskej únie, financovania z národných zdrojov z Ministerstva kultúry a príspevku mesta Brezna.

Celková suma použitá na rekonštrukciu bola vo výške jedného milióna EUR. 85 % z tejto čiastky bolo uhradených z fondov Európskej únie Ďalším videom zo série Dobré fondy EÚ vás prevedie vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. Ak ste zvedaví a chcete vidieť viac príkladov dobre investovaných európskych prostriedkov na Slovensku, tak neváhajte a kliknite na stránku http://dobrefondy.eu

Skočiť na hlavné menu