Dobré fondy EÚ: prvé gymnázium v Revúcej


Dátum: 09.10.2020

Obrázok k aktualite  Dobré fondy EÚ: prvé gymnázium v Revúcej

Dobré fondy EÚ: prvé gymnázium v Revúcej V Revúcej, na úpätí Muránskej planiny, nájdeme najstaršiu slovenskú strednú školu. Pôvodný dom 1. slovenského gymnázia je rokoková kúria z druhej polovice 18. storočia. Nazývali ho aj „Latinákovým domom“.  Európska únia prispela rekonštrukciu prvého slovenského gymnázia v Revúcej sumou viac ako 200-tisíc eur.

V rokoch 1862 - 1874 v ňom pôsobilo slovenské evanjelické gymnázium, ktoré bolo najvýznamnejšou vzdelávacou inštitúciou v druhej polovici 19. storočia. V budove nájdeme stálu expozíciu Múzea Prvého slovenského gymnázia. Zamerané je hlavne na jeho prínos a dobové predmety. Expozície sú umiestnené priamo v pôvodnom historickom objekte. Expozícia tiež pripomína myšlienku zrodu gymnázia, ktorá sa prvýkrát objavila na stretnutí gemerských a malohontských národovcov v novembri 1861. Zrealizovala sa o rok neskôr, v septembri 1862. Gymnázium bolo prvou strednou školou v Uhorsku, na ktorej sa vyučovalo v slovenskom jazyku.

Jej existencia výlučne závisela na daroch a zbierkach. Hlavným dozorcom školy boli postupne národovci ako Štefan Marko Daxner a Ján Francisci. Na gymnáziu sa vyučovali predmety ako slovenčina, maďarčina, nemčina, latinčina, gréčtina, matematika, dejepis a fyzika. Počas 12 rokov v nej študovalo 566 žiakov. Niekoľko z nich bolo aj z Čiech a Moravy. Z mnohých sa neskôr stali básnici a spisovatelia, ako napr. Martin Kukučín, Koloman Banšeli, alebo Ľudovít Rizner.

Ďalším videom zo série Dobré fondy EÚ vás prevedie vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. Ak ste zvedaví a chcete vidieť viac príkladov dobre investovaných európskych prostriedkov na Slovensku, tak neváhajte a kliknite na stránku http://dobrefondy.eu.Skočiť na hlavné menu