Dobré fondy EÚ: Margecany


Dátum: 12.11.2020

Obrázok k aktualite Dobré fondy EÚ: Margecany
V Margecanoch sa zrealizoval veľký projekt, ktorý pomohol zrevitalizovať centrum a jeho blízke okolie. Opravili sa miestne komunikácie, chodníky, vybudovalo sa nové značenie. Súčasťou projektu bola nielen dopravná infraštruktúra, ale aj informačné tabule, verejné osvetlenie či detské ihrisko. Vybudovali sa tiež nové prvky v centrálnej časti s lavičkami a malou fontánou. Pribudli tiež dva prístrešky pre autobusové nástupište. Obci Margecany bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške takmer jedného milióna eur.

Výsledkom projektu bolo zatraktívnenie verejných priestorov obce, ako sú predstaničný priestor a časť Školskej ulice. Európska únia prispela na stavebné a rekonštrukčné práce v Margecanoch sumou vo výške takmer 1 milióna eur.

Ďalším videom zo série Dobré fondy EÚ vás prevedie vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko.

Ak ste zvedaví a chcete vidieť viac príkladov dobre investovaných európskych prostriedkov na Slovensku, tak neváhajte a kliknite na stránku
https://dobrefondy.eu.

Skočiť na hlavné menu