Dobré fondy EÚ: Heľpa


Dátum: 26.06.2020

Obrázok k aktualite Dobré fondy EÚ: HeľpaAj malé obce môžu byť veľmi úspešné v čerpaní európskych fondov. Horehronská Heľpa je toho dobrým príkladom. Jedným z úspešných projektov bolo zateplenie školskej budovy, stavebné úpravy, jej modernizácia a vybudovanie školskej kotolne, čím sa zvýšila efektivita vykurovania a zároveň sa znížilo znečisťovanie životného prostredia. Ďalším z projektov bola čistička odpadových vôd z komunálneho systému Heľpy, v ktorej býva 3000 obyvateľov.

Ako prvá sa však začala výstavba zberného dvora na triedenie komunálneho odpadu, čím sa Heľpa zradila medzi obce, ktoré už nemajú problém so separovaním odpadu. Heľpa patrí aj vďaka svojim aktivitám k mimoriadne úspešným žiadateľom o európske dotácie.

Ďalším videom zo série Dobré fondy EÚ vás prevedie vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. Pozn.: obec Heľpa sme navštívili ešte v roku 2019 a nie v týchto dňoch. Ak ste zvedaví a chcete vidieť viac príkladov dobre investovaných európskych prostriedkov na Slovensku, tak neváhajte a kliknite na stránku
http://dobrefondy.eu.


 

 

Skočiť na hlavné menu