Dobrá správa pre štátne IT – vláda schválila novú koncepciu informatizácie


Dátum: 28.09.2016

Obrázok k aktualite Dobrá správa pre štátne IT – vláda schválila novú koncepciu informatizácie

Odborníci, tretí sektor, štátni úradníci – kedysi rozhádané strany sa dokázali spojiť pre vyšší princíp a pod vedením podpredsedu vlády Petra Pellegriniho spoločne vytvorili Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy. Do prípravy dokumentu sa zapojilo široké spektrum osobností a inštitúcií. Dnes ho schvália Vláda SR na svojom zasadnutí a modernizácii informatizácie tak dala zelenú.

„Počas štyroch mesiacov – bez medializácie a silných rečí, prebiehali na našom úrade konštruktívne, často argumentačne náročné pracovné stretnutia. Diskusia nebola ľahká, niekedy som mal pocit, že jednotlivé strany  nedokážu ustúpiť zo svojej predstavy,“ povedal na úvod Peter Pellegrini.

Národná koncepcia je cesta v oblasti informatizácie, ktorá Slovensku doteraz chýbala. Dokument popisuje, akým smerom sa bude e-Government uberať v období nasledujúcich piatich rokov a zároveň definuje princípy IT architektúry verejnej správy, pričom implementuje celoeurópsky e-Governement akčný plán 2016-2020.

Naďalej pracuje s konceptom Value-for-money. Pri výbere nových projektov bude dôležitá orientácia na pridanú hodnotu verejného IT, pričom sa výrazne zlepší nákup IT vo verejnej správe. NKIVS prináša témy a konkrétne riešenia pre Inovácie a modernizáciu verejnej správy, ako je automatizácia spracovania podaní, personalizovaná asistencia pre klientov verejnej správy, podpora lepšieho a rýchlejšieho rozhodovania v súdnictve či využívanie nástrojov umelej inteligencie.

Konkrétne detaily však budú predstavené v jednotlivých opatreniach, ktoré vzniknú v dynamických pracovných skupinách. Opäť za účasti verejných inštitúcií, odbornej komunity a tretieho sektora.

„Slovensko sa musí digitálne transformovať. Tento proces sa nedá zastaviť a ak budeme pomalí, svet nikdy nedobehneme,“ dodal na záver vicepremiér.


Skočiť na hlavné menu