Do ŽSK sa vlani dostalo cez IROP vyše sedem miliónov eur


Dátum: 02.03.2021

Obrázok k aktualite Do ŽSK sa vlani dostalo cez IROP vyše sedem miliónov eur
Do Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa v roku 2020 dostali z Európskeho fondu regionálneho rozvoja finančné prostriedky vo výške zhruba sedem miliónov eur. ŽSK, ktorý v programovacom období 2014 – 2020 plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), o tom informoval na svojej internetovej stránke.

Po realizácii schválených projektov vznikne na území kraja zhruba 40 kilometrov (km) nových cyklodopravných trás, osem nových zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, šesť zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku – jaslí a 718 nových miest v materských školách. V 83 základných školách miest a obcí môžu žiaci využívať nové odborné učebne fyziky, chémie, IT, polytechniky a tiež obnovený knižničný fond, uviedol ŽSK.

"Vďaka úspešnej implementácii schválených projektov dôjde aj ku skvalitneniu odborného vzdelávania v 14 stredných odborných školách v kraji. Finančné prostriedky smerovali tiež do verejnej osobnej dopravy. V autobusoch prímestskej dopravy sa zaviedli nové informačné systémy, vybudovalo sa a zmodernizovalo 12 integrovaných zastávok a zaviedol sa jeden parkovací systém," doplnil samosprávny kraj.

V ŽSK sa tiež vybuduje približne 18,49 km kanalizačnej siete, zhruba dva km vodovodnej siete, zrekonštruuje a zintenzifikuje sa jeden zdroj podzemných vôd a zrekonštruuje sa jedna čistiareň odpadových vôd. V mestách Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok a Čadca sa zrevitalizujú tri vnútrobloky sídlisk, dodal ŽSK.

Ku koncu roka 2020 bolo na sprostredkovateľskom orgáne ŽSK v implementácii 162 projektov v objeme 46,1 milióna eur. "Záväzok pre rok 2020 bolo vyčerpať v území Žilinského kraja 4,48 milióna eur. Manažéri sprostredkovateľského orgánu spracovali 131 žiadostí o platbu vo výške 7,06 milióna eur, čím splnili záväzok v čerpaní na takmer 160 percent a výraznou mierou prispeli k odvráteniu dekomitmentu ('prepadnutiu') finančných prostriedkov z IROP," dodal ŽSK.

Zdroj:TASR

Skočiť na hlavné menu