Do Základnej školy v Starej Ľubovni pôjde z eurofondov takmer pol milióna eur


Dátum: 23.08.2019

Obrázok k aktualite Do Základnej školy v Starej Ľubovni pôjde z eurofondov takmer pol milióna eur
Mesto Stará Ľubovňa vďaka eurofondom komplexne zrekonštruuje vykurovací systém v Základnej škole na Levočskej ulici. Pôjde o investíciu vo výške takmer pol milióna eur, práce sa budú týkať hlavnej budovy a školskej jedálne. Samospráva chce takýmto spôsobom znížiť energetickú náročnosť budov, a tak zvýšiť účinnosť a hospodárnosť ich prevádzky. Ako informoval prednosta Mestského úradu v Starej Ľubovni Aleš Solár, celkové oprávnené náklady na daný projekt predstavujú približne 488-tisíc eur, pričom výška schváleného nenávratného finančného príspevku je 464-tisíc eur.

Ako vysvetlil Solár, školu v súčasnosti zásobuje teplo vyprodukované zo sústavy desiatich teplovodných plynových kondenzačným kotlov. Školská jedáleň ako samostatný objekt má vlastnou kotolňou s ďalšími tromi kotlami. Vďaka projektu bude v škole vybudovaný nový zdroj tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie. V prípade hlavnej budovy pôjde o štyri plynové tepelné čerpadlá systému voda – vzduch, školskej jedálni pribudnú dve tepelné čerpadlá. Samospráva vďaka projektu počíta nielen s úsporou, ale aj pozitívnym efektom na životné prostredie v meste.

"Predpokladaná ročná úspora zemného plynu predstavuje spolu 12-tisíc metrov kubických. Okrem sociálno-ekonomického prínosu spojeného so zlepšením podmienok výučby i znížením prevádzkových nákladov objektu školy je potrebné vyzdvihnúť aj množstvo pozitív z environmentálneho hľadiska. Výrazne sa zníži aj produkcia oxidu uhličitého (CO2) o 22 798 kg ročne, a tiež iných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Realizácia tohto projektu teda prinesie aj zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v našom meste," priblížil prínos projektu prednosta staroľubovnianskeho mestského úradu Solár.

Mestu sa podarilo získať financie vďaka projektu "Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Levočská využitím aerotermálnej energie". Ten ešte koncom februára predložilo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre ako sprostredkovateľskému orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu