Do ulíc mesta Poltár sa opäť vrátia občianske hliadky


Dátum: 17.01.2022

Obrázok k aktualite Do ulíc mesta Poltár sa opäť vrátia občianske hliadky
Mesto pokračuje v projekte miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS). Zamestnanie v nej nájdu štyria ľudia. Projekt získala samospráva po súhlasnom stanovisku mestských poslancov zo zdrojov EÚ, konkrétne z operačného programu Ľudské zdroje.
 
Členovia hliadky prispievajú k bezpečnosti detí a mládeže, ochrane majetku a  pomáhajú napríklad aj pri dodržiavaní pravidiel cestnej premávky najmä v blízkosti škôl. Náplň práce pracovníkov MOPS je doplnená o zelený aspekt v oblasti výkonu preventívnych opatrení, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia. Zámerom je aj podpora komunitného rozvoja, predchádzanie vzniku konfliktov a zníženie kriminality. Hliadka bude pracovať v katastrálnom území mesta a v mestských častiach. Projekt realizujeme už druhýkrát. Získali sme naň nenávratný finančný príspevok z Ministerstva vnútra SR vo výške  60 830,17 €  a mesto sa bude podieľať na 5 % spolufinancovaní sumou 3 201,59 €. Projekt bol schválený na dobu 15 mesiacov pre štyroch zamestnancov. Aktuálne je vypísané výberové konanie na tieto pracovné pozície a záujemcovia môžu svoje žiadosti posielať na adresu mestského úradu do 20. januára do dvanástej hodiny.
 
„Hliadky považujem pre naše mesto za dôležité najmä na základe skúsenosti z predchádzajúceho obdobia. Okrem posilnenia bezpečnosti, zabezpečovania verejného poriadku a ochrany verejného i súkromného majetku je činnosť MOPS obohatená aj o dôležitý environmentálny aspekt. Nemenej dôležitou súčasťou projektu je aj možnosť nájsť si zamestnanie, v našom prípade v regióne s vyššou mierou nezamestnanosti,  to budú štyria vybraní uchádzači,“ dodala primátorka Martina Brisudová.

Skočiť na hlavné menu