Do účinnosti vstupuje akt o digitálnych službách


Dátum: 20.02.2024

Obrázok k aktualite Do účinnosti vstupuje akt o digitálnych službách

V sobotu 17. februára 2024 vstúpil do účinnosti akt o digitálnych službách - nová legislatíva Európskej Únie (EÚ), ktorá prinesie výrazné zmeny v digitálnom prostredí. Zavádza prísnejšie opatrenia na reguláciu online platforiem a ochranu spotrebiteľov, aby bola zabezpečená vyššia úroveň dôvery verejnosti voči digitálnym službám.

Cieľom aktu o digitálnych službách ako prvého „digitálneho“ nariadenia na svete, ktorým sa ustanovuje, že digitálne spoločnosti v celej Únii zodpovedajú za obsah zverejňovaný na svojich platformách, je prispieť k budovaniu bezpečného online prostredia, zlepšeniu podmienok poskytovania inovatívnych cezhraničných online služieb, k posilneniu postavenia používateľov a ochrane ich základných práv. Snahou je teda zavedenie účinného dohľadu, presadzovania a spolupráce orgánov členských štátov a Európskej komisie nad digitálnymi službami.

„Som presvedčený, že nová legislatíva prinesie pozitívne zmeny a to zlepšenie dôveryhodnosti týchto služieb, ako aj zvýšenie ochrany používateľov. Online platformy sa stali každodennou súčasťou našich životov a prinášajú nám mnoho výhod, no netreba zabúdať na to, že aj v digitálnom priestore musia platiť jasné pravidlá,“ uviedol v kontexte účinnosti aktu o digitálnych službách štátny tajomník MIRRI SR Ivan Ivančin.

Digitálne spoločnosti tak budú niesť väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť svojich služieb a dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľov. Nariadenie tiež ukladá online platformám povinnosť efektívne odstraňovať nelegálny obsah a dezinformácie, čím sa má zvýšiť bezpečnosť online prostredia. Okrem toho sa budú musieť platformy viac angažovať v boji proti podvodom, čím sa zabezpečí lepšia ochrana spotrebiteľov aj v praxi.

V jednotlivých členských štátoch aktuálne prebieha proces určenia tzv. koordinátorov digitálnych služieb, ktorí budú zodpovední za uplatňovanie a presadzovanie tohto nariadenia. Napriek tomu, že MIRRI SR nie je priamo zodpovedné za jeho implementáciu, zohralo dôležitú úlohu v procese rokovaní na úrovni EÚ, v rámci ktorých intenzívne spolupracovalo s Ministerstvom hospodárstva SR ako hlavným gestorom aktu.

Keďže nové pravidlá budú zjednotené a priamo uplatniteľné v celej EÚ, zefektívnia tak cezhraničné poskytovanie digitálnych služieb, podporia inovácie a zabezpečia rovnakú úroveň ochrany pre všetkých občanov Únie.

Skočiť na hlavné menu