Do prihraničných regiónov Slovenska a Česka poputuje 5 miliónov eur: Podporíme cestovný ruch a vzťahy medzi obyvateľmi


Dátum: 11.04.2024

Obrázok k aktualite Do prihraničných regiónov Slovenska a Česka poputuje 5 miliónov eur: Podporíme cestovný ruch a vzťahy medzi obyvateľmi
Pokračujeme v silnej podpore regiónov. Tentokrát Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prostredníctvom dvoch výziev v rámci Programu Interreg Slovensko – Česko podporí malé projekty v prihraničných regiónoch za vyše 5 miliónov eur. Cieľom je posilniť kultúru a udržateľný cestovný ruch aj propagáciou menej známych oblastí, ako aj vzájomné poznávanie sa a budovanie dôvery medzi ich obyvateľmi.

Rozvoj turizmu a cestovného ruchu cez zvyšovanie potenciálu prihraničia patrí k prioritám ministerstva investícií v programovej oblasti. Na výzvu s názvom Kultúra a cestovný ruch v rámci špecifického cieľa posilniť úlohu kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie, ktorú vyhlásil Fond malých projektov, vyčlenilo viac ako 2 mil. eur. Zameraná je na rozvoj menej známych destinácií, ktoré majú potenciál prilákať vyšší počet návštevníkov. Cieľom je znižovať negatívne vplyvy sezónnosti cestovného ruchu a nerovnomerného geografického pokrytia.

„Z výzvy budú podporené neinvestičné aj investičné aktivity. Výsledkom bude zvýšená ponuka turistických atraktivít, ako aj počet a kvalita služieb v cestovnom ruchu v cezhraničnom regióne. Turistické destinácie budú lepšie propagované, a to aj prostredníctvom posilnených cezhraničných väzieb, spoločných produktov a inovatívnych riešení. K relevantným typom akcií patria podujatia zamerané na zachovanie a obnovu kultúrneho a prírodného dedičstva či na spoluprácu a výmenu skúseností pri vytváraní a propagácii komplexných produktov cestovného ruchu ,“ priblížil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.
Cieľovými skupinami sú obyvatelia a návštevníci prihraničného regiónu, ako aj jednotlivé zložky verejného sektora, mimovládne neziskové organizácie a inštitúcie pôsobiace v kultúre a cestovnom ruchu. Rozpočet jedného malého projektu môže byť maximálne 62 500 eur s tým, že príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) bude najmenej 5000 eur a najviac 50 000 eur.

V druhej výzve s názvom Miestne iniciatívy so špecifických cieľom budovať vzájomnú dôveru, najmä propagáciou akcií typu “ľudia ľuďom”, na ktorú je vyčlenených vyše 3 mil. eur, sa priorita kladie na vzájomné spoznávanie sa obyvateľov prihraničných regiónov. Aktivity sa budú realizovať prostredníctvom nástroja people-to-people. Ich cieľom je vytvárať podmienky na vzájomné stretávanie sa a spoločné trávenie času obyvateľov všetkých vekových kategórií, predovšetkým prostredníctvom voľnočasových a vzdelávacích aktivít. Mali by byť dostupné pre široký okruh ľudí a inštitúcií na menšom geografickom území.

„Prínosom malého projektu pre konkrétnych ľudí žijúcich v prihraničných regiónoch je nadobudnutie povedomia o kultúre a zručnostiach susediacich regiónov, znižovanie jazykovej bariéry, získavanie užitočných informácií a kontaktov, ako aj športové vyžitie a zábava. V rámci tejto priority sú financované neinvestičné aktivity. V odôvodnených prípadoch je možné obstarať aj nevyhnutné vybavenie na aktivity, nesmie však predstavovať významnú časť rozpočtu projektu. V regiónoch aj cent má hodnotu eura,“ poznamenal štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák.
Výsledkom podporených aktivít budú užšie osobné a pracovné vzťahy medzi obyvateľmi prihraničných regiónov, čo prispeje k budovaniu vzájomnej dôvery a tolerancie na oboch stranách hranice. Cieľovými skupinami sú opäť obyvatelia a návštevníci prihraničného regiónu, jednotlivé zložky verejného sektora a mimovládne neziskové organizácie. Podporené budú akcie zamerané na upevňovanie existujúcich partnerstiev, sietí a cezhraničných štruktúr vrátane činností zameraných na voľnočasové a záujmové aktivity. Rozpočet jedného projektu nemôže presiahnuť sumu 37 500 eur. Príspevok z EFRR je minimálne 5000 eur a maximálne 30 000 eur.

Výzvy vyhlásil v týchto dňoch Euroregión Bílé – Biele Karpaty ako správca Fondu malých projektov z programu Interreg Slovensko – Česko 2021 -2027 a uzavreté budú 31. mája 2024 o 14.00 hod. Maximálna doba realizácie malého projektu z obidvoch výziev je 12 mesiacov. Pre žiadateľov na slovenskej strane v meste Trenčín, Žilina a Trnava a na českej strane v meste Zlín, Ostrava a Brno sa uskutočnia semináre k výzvam a možno sa na ne prihlásiť na odkaze: https://erbbk.eu/seminare-pro-zadatele/.

Bližšie informácie o výzvach sú zverejnené na webovej stránke Euroregiónu Bílé Biele Karpaty TU.

Skočiť na hlavné menu