Do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra sa presunie 250,12 milióna eur


Dátum: 27.03.2019

Obrázok k aktualite Do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra sa presunie 250,12 milióna eur
Na budovanie dopravnej infraštruktúry či na podporu moderných a efektívnych spôsobov dopravy na Slovensku bude vyčlenených z európskych zdrojov ešte viac peňazí. Vláda SR dnes na svojom rokovaní schválila materiál z dielne Ministerstva dopravy, výstavby a SR a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý hovorí o presune časti výkonnostnej rezervy európskych fondov. Do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II) sa presunie 250,12 miliónov eur. Tieto zmeny musí ešte schváliť Európska komisia (EK).
 
„Financie z európskych fondov, ktoré sú určené pre Slovensko, sa nestratia. Ide o možnosť preprogramovať, resp. navýšiť financie do tých operačných programov a ich prioritných osí, ktoré sa dobre a najmä zmysluplne čerpajú. Prioritou Slovenska je dobudovať a opravovať cesty a diaľnice,“ vysvetlil podpredseda vlády SR Richard Raši. Európske peniaze budú prostredníctvom tzv. realokácií presunuté do OP II a jeho prioritnej osi 6, ktorá je zameraná na budovanie cestnej infraštruktúru v regiónoch. 
 
„Máme nadpriemerne dobré výsledky v čerpaní európskych financií aj v zazmluvňovaní projektov. Pokračujeme v príprave nových projektov, ktoré budú zamerané na smart riešenia s pridanou hodnotou a projekty v najslabších regiónoch Slovenska. Som veľmi rád, že na ne získame  aj ďalšie finančné zdroje,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.
 
Identifikovanie oblastí v rámci OP II, ktoré budú podporené, reaguje na rôzne iniciatívy Európskej komisie (EK) na Slovensku. Ide najmä o podporu nových oblastí v doprave, a teda o inovatívne a udržateľné riešenia, podporu dopravy ako hybnej sily transformácie hornej Nitry, ako aj rozvoj Prešovského a Banskobystrického kraja.
 
Európska komisia bude v tomto roku skúmať, ako výkonné sú operačné programy na Slovensku. Urobí tak na základe informácií o stave dosiahnutých merateľných ukazovateľov a ich čiastkových cieľov vo výročných správach o vykonávaní operačných programov za rok 2018. Tie musia všetky riadiace orgány predložiť EK najneskôr do 30. júna 2019, riadiaci orgán Operačného programu Rybné hospodárstvo tak musí spraviť do 31. mája 2019.
 
 
Skočiť na hlavné menu