Do obchodného registra zapíšu vašu spoločnosť obratom


Dátum: 21.07.2017

Obrázok k aktualite Do obchodného registra zapíšu vašu spoločnosť obratom

Zápisy do ORSR sa zrýchlia vďaka novému informačnému systému. Registračné konanie, to znamená zápisy, zmeny a výmaz údajov, budú po novom vykonávať nielen súdy, ale aj externí registrátori. Rozšírenie počtu registrátorov z pôvodných 8 na 150 odbremenení súdny systém a skráti priemerný čas potrebný na zapísanie obchodnej spoločnosti z 5 dní na „obratom“.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejnil vyzvanie na národný projekt „Informačný systém Obchodného registra“ (IS OR).

Výsledkom projektu bude nový informačný systém, ktorý plne nahradí existujúce riešenie. Zároveň pokryje všetky očakávané legislatívne a procesné zmeny súvisiace so službami OR a aktuálnymi potrebami modernizácie týchto služieb. Zmena procesov a moderné IT povedú k zásadnému zlepšeniu procesov registrácie a správy obchodných spoločností.

Prínosy projektu spočívajú predovšetkým v zjednodušení a skrátení úkonov súvisiacich s registráciou. Nový informačný systém bude tiež odstraňovať kolíziu viacerých návrhov, týkajúcich sa tej istej spoločnosti.

Projekt zabezpečí 100% kvalitu a integritu dát v OR, ktoré budú použiteľné na právne účely on-line. Informácie zverejnené v rámci IS OR budú právne záväzné aj bez potreby výpisu z Obchodného registra.

Podporované budú i rôzne kontroly pri registrácií, ako napríklad automatická kontrola voči všetkým referenčným registrom, a najmä finančnej správe. V tomto kontexte bude dôležité prepojenie s registrom diskvalifikovaných osôb, ktoré umožní zablokovať vybrané úkony a výmaz existujúcich zápisov, ako i riešenie dôsledkov zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného špecifického cieľa na vyzvanie predstavuje 9 936 207,00 EUR.

Dátum uzávierky vyzvania na národný projekt je 13.10.2017. Vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na webstránkach: www.informatizacia.sk, www.opii.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 


Skočiť na hlavné menu