Do Malaciek mieria ďalšie eurofondy vo výške 800-tisíc €


Dátum: 19.06.2020

Obrázok k aktualite Do Malaciek mieria ďalšie eurofondy vo výške 800-tisíc €


Mesto Malacky bolo úspešné v ďalších dvoch žiadostiach o dotácie z Integrovaného regionálneho operačného programu.  Prvým príspevkom je 377 000 € na výstavbu mestského komunitného centra a druhým 433 000 € pre neziskovú organizáciu Vstúpte, ktorá pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím. „Hoci máme v poslednom čase veľa neprajníkov, ktorí na nás posielajú rôzne anonymy, najlepšou odpoveďou je nenechať sa odradiť a poctivo pracovať. Takéto správy dodávajú nielen mne pozitívnu energiu,“ priznal primátor Malaciek Juraj Říha.

Projekt mestského komunitného centra vyrastie v areáli Centra voľného času (CVČ). Pôjde o multifunkčnú stavbu, ktorá vznikne na mieste jedného z pavilónov. Okrem iného ju bude tvoriť viacúčelová sála so zázemím a miestnosti na rôzne druhy terapie (arteterapia, muzikoterapia, psychoterapia). Komunitné centrum bude bezbariérové a vybavené vnútorným výťahom.   
Komunitné centrum_vizu

Vzniknú tak priestory pre poskytnutie služieb na komunitnej báze pre deti, mládež a dospelých so zdravotným postihnutím, deti z detského domova a pre deti a mládež zo sociálne vylúčených skupín. Snahou je zabezpečiť ich rozvoj po sociálnej stránke a začleniť ich do ostatných skupín obyvateľstva formou spoločne stráveného voľného času. Projekt bude plynulým pokračovaním činnosti už existujúceho klubu zdravotne znevýhodnených a nadviaže na doterajšiu spoluprácu s Centrom voľného času v Malackách, s Detským domovom Macejko, s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, s Reedukačným centrom vo Veľkých Levároch a Sološnici a s Komunitným centrom v Plaveckom Štvrtku.

Druhým úspešným projektom je rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska neziskovej organizácie Vstúpte, ktorá pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím. Za získanú dotáciu sa kompletne zrekonštruuje a rozšíri súčasná budova Vstúpte, kde pribudnú nové priestory, vrátane chránenej dielne. Zároveň sa postaví výťah, aby bol celý priestor bezbariérový. „Čakajú nás náročné mesiace, ale tešíme sa, lebo na konci niekoľkoročného úsilia bude výsledok, ktorý natrvalo skvalitní život našim klientom a zlepší podmienky pre nami poskytované sociálne služby,“ reagovali predstavitelia Vstúpte.
Vstúpte_vizu II.

Mesto Malacky pomohlo s prípravou projektovej dokumentácie a s podaním žiadosti. Keďže organizácia Vstúpte nemá dostatočné vlastné prostriedky na povinné kofinancovanie projektu, mestskí poslanci súhlasili s tým, aby sumu, potrebnú na spolufinancovanie, poskytlo mesto. „Kiežby aj inde takto fungovala spolupráca neziskového sektora a samosprávy,“  skonštatovalo Vstúpte.

Text: Ľ. Pilzová, autor vizualizácií: Branislav Škopek
Skočiť na hlavné menu