Do Lendaku príde investícia vo výške 600 tisíc €


Dátum: 19.12.2016

Obrázok k aktualite Do Lendaku príde investícia vo výške 600 tisíc €
Obec Lendak vypracovala v máji 2016 žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) z fondov EÚ s názvom projektu: Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov v Lendaku. Naša požadovaná čiastka bola 656 876,93 €.

Dňa 21.11.2016 bolo Obci Lendak doručené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR, ktorým bola celá táto suma schválená. Celkové oprávnené náklady projektu sú vo výške 691 449,40 €. Spolufinancovanie obce je 5% z schválenej sumy NFP.

Opis projektu:

  1. Výstavba zberného dvora s budovami, spevnenými plochami a garážami
  2. Nákup Traktora, čelného nakladača, vlečky, nových veľkoobjemových kontajnerov, nosiča kontajnerov a štiepkovača
  3. Informačné aktivity projektu

Celý proces výstavby začne pravdepodobne začiatkom roka 2017.


Skočiť na hlavné menu