Dnes je tá služba už úplne o niečom inom ako kedysi


Dátum: 03.10.2018

Obrázok k aktualite Dnes je tá služba už úplne o niečom inom ako kedysi
Myjavská hasičská stanica v Trenčianskom kraji prešla rekonštrukciou z Regionálneho operačného programu, čo si hasiči veľmi pochvaľujú: Technika prešla úžasným skokom za posledné roky, vysvetľuje na operačnom stredisku slúžiaci dôstojník pán nadporučík Ján Peceň, starší: Dnes je tá služba už úplne o niečom inom ako kedysi, keď máme spojovanie zabezpečované cez modernú počítačovú techniku,“ a tá bola rovnako zakúpená z európskeho projektu.


myjava
Zdroj: www.protipoziarne.sk

Z projektu sa rekonštruovala aj celá budova, ktorá bola zateplená, vykurovanie dostali ešte predtým nové, takže teraz ušetria podľa veliteľa, majora Ing. Jána Hanzlíčka: „...aj 50 až 60 percent na energiách, najmä vďaka zatepleniu garáží a striech. Rovnako si pochvaľujú rýchle otváranie nových brán pri výjazdoch techniky: Máme nové autá, a to aj Tatry 815 sedmičkovej rady so zvýšeným podvozkom do nedostupného terénu a s posunutým ťažiskom. Vďaka tomu, že investície do stavieb mohli ísť cez európske fondy, sa ušetrili prostriedky na moderné hasičské zariadenia.“

Jeho kolegovia sa tešia najmä z nových hasičských štvorkoliek, ktoré môžu ísť aj do ťažšie prístupného lesného terénu, a pritom majú aj vlastné cisterny do 300 litrov vody. Na dvore stanice stojí  nanovo vybudovaný lapač ropných látok, ktorý vznikol tiež vďaka projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja podobne ako zásahová šatňa a nová kompresorovňa, kde sa natlakujú dýchacie fľaše určené na zásah.
Rovnako bola odkanalizovaná spodná časť budovy s novým kanalizačným prečerpávacím čerpadlom.  V suteréne vznikli šatne, sklad protiplynovej služby, či praktická mokrá časť, kde sa čistia špeciálne pretlakové obleky používané pri prípadoch protichemických zásahov.
Realizácia projektu s názvom Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Myjave v rámci Regionálneho operačného programu prispela k skvalitneniu pracovného prostredia pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a zlepšeniu podmienok garážovania a údržby hasičskej techniky a vecných prostriedkov. Taktiež sa výrazne znížila energetická náročnosť spojená s prevádzkou objektu.
 
Investícia za viac ako 264.000,00 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  sa týkala štyroch stavebných objektov. Po úspešnej realizácii investičnej akcie stavba spĺňa tzv. štandard vybavenosť hasičskej stanice v pôsobnosti Hasičského a záchranného zboru.
 
myjava1
Zdroj: www.protipoziarne.sk

Prijímateľ:  Mesto Myjava
Celkové oprávnené náklady projektu:  417 026,35 eur
Z toho zdroj EÚ:  264 472,40 eur
Štátny rozpočet: 152 553,95 eur
Operačný program:  Regionálny operačný program
Doba realizácie projektu: 10/2010 – 06/2011
 

Skočiť na hlavné menu