Digitálne zručnosti sú dnes základným predpokladom pre úspech vo vzdelávaní a pracovnom živote


Dátum: 26.04.2022

Obrázok k aktualite Digitálne zručnosti sú dnes základným predpokladom pre úspech vo vzdelávaní a pracovnom živote
Pomáhame zlepšovať digitálne zručnosti. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je aj tento rok partnerom najväčšieho a najkomplexnejšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku – IT Fitness testu. Jedenásty ročník podujatia štartuje už dnes a ponúka verejnosti jedinečnú príležitosť otestovať svoju digitálnu gramotnosť.

„Pre mladých ľudí sú dnes digitálne zručnosti nutnou podmienkou pre to, aby sa mohli vzdelávať a rozvíjať svoje vedomosti a schopnosti. Pre dospelých sú zas nevyhnutným predpokladom pre prijatie na väčšinu pracovných pozícií. V dnešnej dobe už nestačia iba základné vedomosti a zručnosti, komunikácia, či obsluha zariadení si od nás vyžadujú stále vyššiu mieru schopností narábať s počítačom a orientáciu v online priestore. Aby ľudia mohli získať kvalitnú a dobre platenú prácu vo všetkých regiónoch Slovenska, musia mať prístup k digitálnym technológiám a musia ich vedieť ovládať a pracovať s nimi,“ povedala vicepremiérka a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová.

„Ministerstvo informatizácie podporuje aktivity a projekty, ktoré Slovensku výrazne pomôžu v digitálnej transformácii a zvyšovaní digitálnych zručností. Z Plánu obnovy a odolnosti pripravujeme jedinečnú ucelenú stratégiu na rozvoj digitálnych zručností, ale vyškolíme tiež viac ako 170 000 seniorov. Program Slovensko počíta v novom eurofondovom období s investíciami do digitalizácie za viac ako pol miliardy eur a v neposlednom rade sme rozbehli aj vzdelávanie zamestnancov štátnej a verejnej správy nad 50 rokov,“ spresnila Remišová.

„IT Fitness test je skutočnou stálicou úspešných IT projektov na Slovensku a sme hrdí na to, že môžeme podporovať tento výnimočný a obzvlášť zmysluplný projekt, ktorého päť jazykových mutácii šíri jeho dobré meno i skúsenosti aj do iných krajín Európskej únie,“ uviedol Ján Hargaš, štátny tajomník ministerstva a Národný koordinátor pre digitálne vzdelávanie a zručnosti. „Vývoj IT Fitness testu pozorne sledujeme už niekoľko rokov.  Spolu s jeho tvorcami v súčasnosti pracujeme na jeho nadstavbe – pilotnom projekte na zvyšovanie digitálnych zručností seniorov, ako aj zamestnancov verejnej správy,“ dodal Hargaš.

IT Fitness test ako najväčšie a najkomplexnejšie testovanie digitálnych zručností organizuje IT Asociácia Slovenska. MIRRI SR je jeho každoročným partnerom. Žiaci, študenti, ale aj učitelia, zamestnanci, či verejnosť sa môžu do testovania zapojiť
od 26. apríla do 31. júla 2022.

Počas predchádzajúcich desiatich ročníkov sa do testovania zapojilo viac ako 300 000 účastníkov. V minulom, jubilejnom roku, boli testy dostupné v dvoch jazykoch – v slovenskom a v maďarskom jazyku. Možnosť otestovať sa, využilo vlani rekordných vyše 50 000 ľudí.

IT Fitness test teraz štartuje novú éru. Prvýkrát sa na testovaní zúčastnia záujemcovia zo všetkých krajín Vyšehradskej štvorky a test bude dostupný v piatich jazykoch – v slovenskom, maďarskom, českom, poľskom a aj v anglickom jazyku.
Novinkou v tomto roku je tiež vytvorenie špeciálneho testovacieho rozhrania pre štátne a verejné organizácie,  súkromné firmy alebo vzdelávacie inštitúcie. Test môžu využiť na interné vzdelávanie svojich zamestnancov, pričom výsledky za jednotlivé organizácie sa nebudú zverejňovať. Každý zapojený subjekt tak získa prístup k cenným dátam, vďaka ktorým efektívne vyhodnotí úroveň digitálnych zručností svojich zamestnancov.
 
Testovacie úlohy sú rozdelené do piatich kategórií - Internet, Bezpečnosť a počítačové systémy, Kolaboratívne nástroje a sociálne siete, Kancelárske nástroje a Komplexné úlohy. Pre žiakov základných škôl je pripravený test s 20 otázkami. Pre študentov stredných a vysokých škôl, ale aj pre všetkých záujemcov starších ako 15 rokov má test 25 otázok. 
 
Test je bezplatne dostupný z adresy itfitness.eu.

 
Skočiť na hlavné menu