Digitálne desaťročie Európy: Európa bude do roku 2030 digitálne suverénnym kontinentom


Dátum: 09.03.2021

Obrázok k aktualite Digitálne desaťročie Európy: Európa bude do roku 2030 digitálne suverénnym kontinentom
Európska komisia dnes predstavila víziu, ciele a spôsoby, ako do roku 2030 uspieť v digitálnej transformácii Európy. Ambíciou EÚ je byť digitálne suverénna v otvorenom a vzájomne prepojenom svete a presadzovať digitálne politiky, ktoré ľuďom a podnikom umožňujú pripraviť sa na udržateľnú a prosperujúcu digitálnu budúcnosť zameranú na človeka. Dnešné oznámenie nadväzuje na výzvu predsedníčky Ursuly von der Leyenovej urobiť z nasledujúcich rokov digitálne desaťročie Európy a reaguje na výzvu Európskej rady na vytvorenie digitálneho kompasu a vychádza z digitálnej stratégie Komisie z februára 2020. S cieľom lepšie riešiť nedostatky v kľúčových kapacitách EÚ Komisia takisto uľahčí rýchle spustenie nadnárodných projektov, v ktorých sa skombinujú investície z rozpočtu EÚ, členských štátov a priemyslu, pričom základom bude Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a iné finančné prostriedky EÚ. V centre pozornosti európskeho digitálneho hospodárstva zameraného na človeka sú aj práva a hodnoty EÚ. Únia bude propagovať svoju pozitívnu digitálnu agendu zameranú na človeka v medzinárodných organizáciách a cez silné medzinárodné digitálne partnerstvá.
 
Komisia navrhuje digitálny kompas, cez ktorý sa digitálne ambície EÚ orientované na rok 2030 premietnu do konkrétnych podmienok. Vyvíjajú sa okolo štyroch základných bodov:
1. digitálne zruční občania a vysokokvalifikovaní digitálni odborníci.
2. bezpečné, výkonné a udržateľné digitálne infraštruktúry.
3. digitálna transformácia podnikov.
4. digitalizácia verejných služieb.
Kompas stanovuje pevnú spoločnú riadiacu štruktúru s členskými štátmi založenú na systéme monitorovania prostredníctvom každoročných správ vo forme semaforov. Ciele budú zakotvené v politickom programe, ktorý sa dohodne s Európskym parlamentom a Radou.
Podrobnosti:
Tlačová správa
Európske digitálne desaťročie – otázky a odpovede
Digitálne desaťročie Európy – prehľad
Európsky digitálny kompas – tematická stránka

Skočiť na hlavné menu