Digitalizácia má zlepšiť služby štátu


Dátum: 07.10.2022

Obrázok k aktualite Digitalizácia má zlepšiť služby štátu

Výsledkom digitalizácie majú byť lepšie služby štátu, jej zmyslom nemá byť čerpanie prostriedkov Európskej únie. Podľa Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) cieľom štátu nemajú byť veľké investície, ale snaha byť efektívny, teda hľadať najlepší spôsob naplnenia cieľov, nie rýchla realizácia projektov za každú cenu. „Pri IT projektoch potrebujeme dôsledne sledovať dosahované výsledky a premietnuť úspory do rozpočtu," informovala v piatok inštitúcia. Podľa nej doteraz schválené projekty na riadiacom výbore pre informatizáciu v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 až 2020 majú od budúceho roka postupne štátu priniesť ročnú úsporu nákladov 84 miliónov eur, ale v rozpočte ju zatiaľ nevidieť.

Analytici inštitúcie na ministerstve financií zhodnotili šesť IT projektov s celkovými investičnými nákladmi 181 miliónov eur, ich budúca prevádzka zhltne najmenej 3 milióny eur ročne. Spomínaný riadiaci výbor pre informatizáciu, ktorého členom je aj ÚHP, vo štvrtok schváli tri projekty za 107 miliónov eur, zvyšné má prerokovať na ďalších zasadnutiach. Jedným zo schválených projektov je Slovensko v mobile za 3 milióny eur. „Vytvára platformu, ktorá umožní prístup občanom k elektronickým službám štátu aj na mobilných zariadeniach, bez použitia elektronického občianskeho preukazu a čítačky. Odporúčame odprezentovať doterajšie výsledky projektu, ktorý je v prevádzke od leta, a plán Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na zvyšovanie momentálne nízkeho používania platformy úradmi aj občanmi," uviedol na sociálnej sieti ÚHP.

Ďalší schválený projekt na zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre za vyše 38 miliónov eur má obnoviť a rozšíriť existujúcu infraštruktúru vládneho cloudu v dátovom centre v Bratislave na Kopčianskej ulici. Inštitúcia odporúča pred realizáciou prehodnotiť veľkosť plánovanej rezervy v cloude, overiť potenciálnu výšku zliav z jednotkových cien a súbežne s implementáciou spoplatniť služby vládneho cloudu. Projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR za takmer 65,5 milióna eur, ktorý tiež schválili, má zabezpečiť poukážky na nákup digitálneho vybavenia pre 152-tisíc žiakov. „Projekt nenaplní svoje ciele, ak ostane len pri rozdávaní poukážok na notebooky. Odporúčame doplniť komplexný pohľad na zvyšovanie digitálnych zručností a dostupnosť dištančného vzdelávania pre sociálne znevýhodnených," podotkol ÚHP. Zároveň je potrebné vyhodnocovať úspešnosť projektu a riziko obchodovania s dotovanými zariadeniami.


Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu