Diaľničný úsek Budimír - Bidovce bude otvorený do konca roka


Dátum: 20.06.2019

Obrázok k aktualite Diaľničný úsek Budimír - Bidovce bude otvorený do konca roka
Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek skontroloval postup prác na stavbe diaľničného úseku D1 Budimír - Bidovce. Stavebné práce napredujú a práce sa realizujú načas napriek miernym obmedzeniam z dôvodu vyliahnutia orla kráľovského v úseku jeho prirodzenej hniezdnej lokality.
 Budimir1
„Som rád, že na tejto stavbe sa nám darí dodržiavať termíny a  stíhame ju odovzdať motoristom do konca roka. Som veľmi rád, že táto stavba, ktorej základný kameň som poklepával, bude odovzdaná do užívania riadne a včas.  Viem, že kvôli zlepšeniu plynulosti dopravy, ľudí v tomto regióne zaujíma, kedy sa začne stavať na úseku rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany, ktorá bude prepájať diaľnicu D1 s úsekom R4 Košice – Milhošť, čím sa zavŕši juhovýchodný obchvat Košíc. Intenzívne pracujeme aj na tomto cestnom úseku. Vyhlásili sme súťaž na zhotoviteľa stavby na druhý úsek Šaca – Košické Oľšany a pre veľký záujem uchádzačov sme predĺžili lehotu na predkladanie ponúk. Uchádzači tak majú čas na prípravu kvalitnej ponuky, pretože je to našou povinnosťou robiť všetko preto, aby diaľničné stavby boli kvalitné a slúžili maximálne verejnému  záujmu,“ povedal minister A. Érsek.
 Budimir2
Úsek diaľnice D1 Budimír – Bidovce v dĺžke 14, 4 km má byť hotový v decembri 2019. V týchto dňoch sa realizuje pokládka izolácií a montáž príslušenstva na mostných objektoch. Na cestných objektoch sa robia konštrukčné vrstvy vozovky a výstavba kanalizácie. Taktiež prebiehajú práce na zárubných múroch.  Stavba má 23 mostných objektov a 3 mimoúrovňové križovatky v Budimíre, Košických Oľšanoch a Bidovciach. Je financovaný z OP Integrovaná infraštruktúra, celková výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 203 mil. eur.
 
 
Skočiť na hlavné menu