Detva chce z fondov EÚ získať peniaze na zateplenie troch škôl a mestského úradu


Dátum: 12.05.2017

Obrázok k aktualite Detva chce z fondov EÚ získať peniaze na zateplenie troch škôl a mestského úradu
Mesto Detva sa v tomto období opätovne uchádza o podporu niektorých svojich projektov prostredníctvom eurofondov. Obnoviť chce napríklad jednu základnú a dve materské školy a tiež budovu mestského úradu.
      
Podľa vedúcej oddelenia rozvoja na Mestskom úrade v Detve Anny Golianovej, magistrát opätovne predložil na Environmentálny fond a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR projekty, zamerané na zníženie energetickej náročnosti budov Základnej školy J. J. Thurzu na ulici A. Bernoláka 20, materských škôlok na ulici M. R. Štefánika a A. Bernoláka a budovy mestského úradu. "V prípade podpory týchto projektov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok sa v týchto objektoch znížia náklady na spotrebu elektrickej energie, plynu, na prípravu teplej úžitkovej vody a na vykurovanie. Žiadosti sú aktuálne v procese hodnotenia," uviedla Golianová pre TASR.
      
Mesto Detva v januári 2017 opätovne podalo aj žiadosť o štátny príspevok na sanáciu čiernej skládky pod cintorínom a s tým súvisiace terénne úpravy, odvoz a likvidáciu odpadu.
      
V oblasti vzdelávania mesto predložilo v spolupráci s riaditeľmi a pracovníkmi základných škôl projektové zámery na skvalitnenie vzdelávacieho procesu, na vybavenie učební a s tým priamo súvisiace stavebné úpravy pre Základnú školu Kukučínova 480/6, Základnú školu Obrancov mieru 884/23 a Základnú školu J. J. Thurzu na ulici A. Bernoláka 20.
     
"V sociálnej oblasti bol mestu v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach schválený projekt na pokračovanie vykonávania terénnej sociálnej práce v Detve," pripomenula Golianová.
      
Okrem uvedených projektov mesto predložilo žiadosti o finančnú podporu aj na menšie projekty, napríklad na usporiadanie 52. ročníka Folklórnych slávností v Detve, zakúpenie nového organu pre Dom smútku, dokončenie revitalizácie parku na ulici Obrancov mieru, či na dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.
      
"V súčasnosti mesto pripravuje projektové dokumentácie a podklady k spracovaniu žiadostí o finančnú podporu, zamerané na revitalizáciu verejného priestranstvá na ulici A. Hlinku, vybudovanie cyklocesty od kúpaliska po pílu, kamerový systém mesta a detské ihriská," doplnila.
 
Zdroj: TASR
 
 
Skočiť na hlavné menu