Ďalšia obec s obnovenou oddychovou zónou pre svojich obyvateľov


Dátum: 25.10.2018

Obrázok k aktualite Ďalšia obec s obnovenou oddychovou zónou pre svojich obyvateľov
Nová dlažba na chodníkoch, vynovená autobusová zastávka či multifunkčné ihrisko, ale najmä  bezbariérovosť pre zdravotne hendikepovaných občanov.  Obec Kaplna  v rokoch 2008 až 2010 úspešne zrealizovala projekt: Revitalizácia centrálnej zóny s multifunkčným využitím v obci Kaplna, ktorý bol podporený v rámci Operačného programu Bratislavský kraj sumou 324 932 eur.   

Kaplna Obnovené priestranstvo v obci. Zdroj: fb stránka obce

Vďaka projektu vznikla atraktívna oddychová zóna, ktorá je využívaná tak obyvateľmi obce, ako aj návštevníkmi  a turistami. Pôvodné chodníky  boli zrekonštruované a osadené zámkovou dlažbou. Obnovená bola aj autobusová zastávka, multifunkčné ihrisko  je väčšie, modernejšie a upravené  tak, aby sa dalo využívať počas celého roka.  V revitalizovanom areáli bolo vybudované aj detské ihrisko pre deti do 15 rokov so šiestimi atrakciami. Vysadené boli tiež stromy, osadené nové lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykel, prístrešok aj fontána. V tejto zóne obce bolo z finančných prostriedkov EÚ zrekonštruované aj verejné osvetlenie  a čo je najdôležitejšie – obec vybudovala aj 7 bezbariérových vstupov.
Kaplna3kaplna2 Obnovené priestranstvo v obci. Zdroj: fb stránka obce

Prijímateľ:  Obec Kaplna
Celkové oprávnené náklady projektu:  342 034,22eur
Z toho zdroje EÚ a štátneho rozpočtu:  324 932,51 eur
Spolufinancovanie:  17 101, 71 eur
Operačný program:   Bratislavský kraj
Doba realizácie projektu: 03/2009 – 09/2011
Cieľ projektu: Zlepšenie kvality života a podpora mimopracovných oddychových aktivít obyvateľov obce, zvýšenie atraktívnosti obce pre návštevníkov a turistov.

Skočiť na hlavné menu