D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec


Dátum: 20.02.2019

Obrázok k aktualite D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec
Názov: D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec

Krátky popis :
Cieľom projektu  je výstavba 5,67km dlhého úseku diaľnice D3, ktorá zabezpečí prepojenie Čadcou a Svrčinovcom, kde sa plynule napojí na už spustený úsek D3 Svrčinovec- Skalité, ktorý je hlavým dopravným spojením na Poľsko.
Výstavbou sa zabezpečí odstránenie úzkeho profilu cesty  I/11, ktorá je v Čadci využívaná na dopravu pre dochádzanie do práce aj na nákladnú dopravu.
Ciele projektu:
-prispievať ku kompletizovaniu  diaľnice D3
-odstránenie úzkeho profilu cesty
-zvyšovanie bezpečnosti
-zníženie  emisií a hluku v mestskej aglomerácii na tomto koridore
-Zvýšenie atraktívnosti trasy pre využívanie medzinárodnej dopravy v trase Žilina- Poľská a Česká republika.
 výstavba1výstavba
 
Prijímateľ:  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 
Celkové oprávnené náklady projektu:  1 366 707,78
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   1 298 372,39
Vlastné zdroje:  68 335,39
Operačný program:  OP Integrovaná infraštruktúra/ CEF
Doba realizácie projektu:  12/2016- začiatok výstavby- 12/2020 -  koniec výstavby
 
Skočiť na hlavné menu