Cyklolávka cez rieku Nitra


Dátum: 20.02.2019

Obrázok k aktualite Cyklolávka cez rieku Nitra
Názov: Cyklolávka cez rieku Nitra
Krátky popis : Navrhnutá  cyklistická  trasa  pozdĺž  ľavého  brehu  rieky  Nitra  vrátane  lávky  cez  rieku  vhodným spôsobom  systém  cyklistických  trás  doplňuje  a ďalej ho  rozširuje.  Po  realizácii  stavby  budú prepojené cyklistické a pešie trasy vedúce po ľavoma pravom brehu rieky Nitra a pozdĺž tr. Andreja Hlinku, čo povedie ku zvýšeniu bezpečnosti užívateľov týchto komunikácií. Celková dĺžka cyklotrasy bude 789,792 m a cyklolávky 62,10 m. 
cyklolavka
 
Prijímateľ:  Mesto Nitra
 
Celkové oprávnené náklady projektu:  1 366 707,78
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   1 298 372,39
Vlastné zdroje:  68 335,39
Operačný program:  IROP
Doba realizácie projektu:  05/2016- 01/2019
 
Skočiť na hlavné menu