Cyklochodníky v obci Trenčianska Turná – Cyklotrasa CT01


Dátum: 20.02.2019

Obrázok k aktualite Cyklochodníky v obci Trenčianska Turná – Cyklotrasa CT01
Cyklochodníky v obci Trenčianska Turná – Cyklotrasa CT01

Krátky popis:
Predmetom projektu je vybudovanie cyklochodníkov v obci Trenčianska Turná s celkovou dĺžkou trás 556,99 m o výmere 1710m2 a oddychovej plochy, ktorá bude mať výmeru 32m2. Realizácia projektu bude prebiehať v katastrálnom území obce Trenčianska Turná. Realizáciou predkladaného projektu sa podporí rozvoj fyzických ako aj športových zručností tak mládeže ako aj ostatných obyvateľov obce. Projektom sa zabezpečí kvalitatívne zlepšenie športovej infraštruktúry.
Hlavným cieľom navrhovaných trás je prepojenie okrajov intravilánu obce na lokálne a regionálne cyklotrasy. Stavba sa výškovo prispôsobuje existujúcej zástavbe, ceste III.triedy a miestnym komunikáciám.
cyclo turba3
cyclo turna
cyclo turna2

Prijímateľ: 
obec Trenčianska Turná
Celkové oprávnené náklady projektu:  97 833,18 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 92 941,52 € 
Vlastné zdroje:  4 891,66 € 
Operačný program: IROP
Doba realizácie projektu: Začiatok realizácie aktivít projektu: apríl 2018        Ukončenie realizácie aktivít projektu: júl 2018
 
Skočiť na hlavné menu