Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 2. etapa


Dátum: 16.10.2020

Obrázok k aktualite Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 2. etapa

cad2
 
Cieľ projektu: je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy, prostredníctvom  vybudovania cyklistickej komunikácie v meste Čadca (2.Etapa). 

Hlavná aktivita projektu:
Cyklistická komunikácia, ktorá je predmetom predkladaného projektu predstavuje druhú etapu z celkovej dĺžky 8,5 km. Vzhľadom na zložitosť celej trasy je táto rozdelená na tri etapy, pričom v rámci predkladaného projektu sa rieši úsek 2. etapy v celkovej dĺžke 1,7875 km, z toho 1,5205 km bude dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií vybudovaných v rámci predkladaného projektu. Trasa je vedená hlavne po miestnych komunikáciách (Pribinova a Hlinkova ulica) a začína a končí na ceste I/11.

Situácia po realizácii projektu:
Cyklotrasa začína v križovatke ulíc Nábrežná a Námestie slobody, prechádza po miestnych komunikáciách ulicami Pribinova a Hlinkova a ukončená je v druhej etape pri napojení v križovatke ulíc Hlinkova a Kysucká cesta, pričom bude viesť stredom mesta popod sídlisko Žarec ( 5 tisíc obyvateľov ) . Okolo trasy sú situované obchodné centrá, úrady, školy,  športový areál,  lekárne, iné služby, zastávky autobusov, vlaková a autobusová stanica, ako aj vzdialenejší priemyselný park nachádzajúci sa v severnej časti mesta (PZ II.) a priemyselná zóna ( PZ I. ) cez ktorú priamo táto 2. etapa prechádza. Projekt prispieva k zvýšeniu podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce, a to vytváraním prepojenia zlepšujúce dostupnosť k občianskej infraštruktúre na území sídiel ako i k zlepšeniu kvality životného prostredia v meste.

Prijímateľ: mesto Čadca

Celkové oprávnené náklady projektu:  397 485,86 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 377 611.57€
Vlastné zdroje: 19 874,29 €
Operačný program: IROP
 
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: september 2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: máj 2020
 
 
Skočiť na hlavné menu