COVP v Ivanke pri Dunaji prináša odborné vzdelanie na úrovni svetových štandardov


Dátum: 26.07.2023

Obrázok k aktualite COVP v Ivanke pri Dunaji prináša odborné vzdelanie na úrovni svetových štandardov

Bratislavský kraj zrealizoval na Strednej odbornej škole v Ivanke pri Dunaji Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Projekt sa zameriava na zlepšenie podmienok vzdelávania a prípravy, aby študenti mohli získať praktické skúsenosti podobné tým, ktoré neskôr budú potrebovať v podnikateľskom prostredí.

Stredná odborná škola Ivanka pri Dunaji má dlhú tradíciu a širokú ponuku odborov. Jej vzdelávací program sa snaží poskytnúť študentom všestranné zručnosti a pripraviť ich na budúce povolanie. Projekt Rekonštrukcia a investičná podpora COVP je krokom smerom k lepšej budúcnosti vzdelávania a podpory mladých ľudí, aby mohli žiť v súlade s prírodou a dosiahnuť svoje ciele v kariére.

Projekt modernizácie materiálno-technického vybavenia objektov odbornej výučby v Ivanke pri Dunaji zohľadňuje potreby poľnohospodárstva a agropodnikania. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť novú technológiu pre výkrm drobnochovu, ktorá bude splňovať súčasné štandardy v oblasti poľnohospodárstva. Taktiež sa plánuje vybaviť odborné učebne s moderným vybavením stolárskych a kováčskych dielní.

V rámci projektu bola venovaná pozornosť aj RTG pracoviska, ktoré bude plnohodnotne podporovať odbor veterinárneho zdravotníctva. Agropodnikanie získalo nový impulz prostredníctvom zakúpenia nových poľnohospodárskych strojov a doplnenia zariadenia v objekte pre farmový chov zvierat.

Projekt je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020. Schválená výška výdavkov na rekonštrukčné práce je približne 3 mil. eur a na nákup materiálno-technického vybavenia približne 0,7 mil. eur. Spolufinancovanie župy predstavuje 5 %.


Skočiť na hlavné menu