CoFoE: ZMOS mapuje priebeh diskusií, zaujímať ho budú aj jednotlivé závery


Dátum: 15.12.2021

Obrázok k aktualite CoFoE: ZMOS mapuje priebeh diskusií, zaujímať ho budú aj jednotlivé závery
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) mapuje priebeh diskusií Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Kľúčové pre ďalší vývoj podľa združenia bude aj to, do akej miery budú prijaté závery na jednotlivých tematických častiach reflektovať obmedzené možnosti a tiež oprávnené požiadavky slovenských miest a obcí. Pre TASR to uviedol ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Priebeh CoFoE sleduje ZMOS aj preto, lebo je jedinou samosprávnou organizáciou na Slovensku, ktorá je členom Kongresu miestnych a regionálnych samospráv. "Pričom aktívne pôsobíme aj v Európskom výbore regiónov. ZMOS okrem toho realizuje projekty zamerané na budovanie značky Municipálna V4 a tiež v rámci transferu skúseností vo vzťahu k mestám a obciam na Ukrajine," podotkol Kaliňák.

Na CoFoE sa diskutuje o témach ako klimatická kríza, životné prostredie, zdravie, silnejšie hospodárstvo, sociálna politika, migrácia, vzdelávanie, digitálna transformácia či právny štát. Tieto témy označil ZMOS ako mimoriadne dôležité, keďže reflektujú na trendy. "Je potrebné najlepšie sa na ne pripraviť z hľadiska potrieb a možností krajín aj samospráv," skonštatoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS.

Deklaruje, že na tieto témy reflektuje združenie aj so svojimi agendami, ako je Živý vidiek, alebo už o krátku chvíľu ohlásený Digitálny reštart a tiež enviroakadémia.

Konferenciu o budúcnosti Európy organizujú Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia. Táto iniciatíva dáva občanom Európy možnosť vyjadriť sa k jej budúcemu smerovaniu. Celkovo 800 zástupcov občanov bolo rozdelených do štyroch občianskych panelov, v rámci ktorých sa stretnú trikrát.

Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. Odporúčania panelov budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zdôraznila, že komisia sa bude riadiť závermi konferencie.

Zdro: TASR

Skočiť na hlavné menu