CoFoE: Vznik Európskej zdravotnej únie vníma ministerstvo ako dôležitý krok


Dátum: 29.01.2022

Obrázok k aktualite CoFoE: Vznik Európskej zdravotnej únie vníma ministerstvo ako dôležitý krok
Dôležitým pilierom Európskej zdravotnej únie má byť Európsky orgán pre pripravenosť a reakciu na zdravotné hrozby. Jeho cieľom je predchádzanie, identifikácia a rýchla reakcia na núdzové situácie v oblasti zdravia. Pre TASR to uviedli z komunikačného odboru Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. O dobudovaní Európskej zdravotnej únie sa diskutuje v rámci prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE).

Vznik Európskej zdravotnej únie vníma MZ ako dôležitý krok. Dôvodom je, že v jej činnosti bude najmä spoločná koordinácia a reakcia na cezhraničné krízy v oblasti zdravia, a to vrátane pandemií.

"Ukázalo sa, že bez vzájomnej spolupráce nie je možné nad pandémiou zvíťaziť, o to viac bude v budúcnosti dôležitá pripravenosť zdravotných systémov krajín Európskej únie (EÚ) a pripravený, koordinovaný postup, aby sa ešte viac ochránilo zdravie a životy pacientov," skonštatoval rezort zdravotníctva. Dodal, že Únia môže nastaviť lepšiu a kvalitnejšiu starostlivosť o pacientov, aj podporou výskumu a technológií.

Európska zdravotná únia pripravila podľa MZ pôdu na predloženie nových legislatívnych návrhov, ktoré pomôžu aplikovať jej ciele v praxi. Konkrétne ide o návrh nariadenia o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia; návrh novely nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a návrh nariadenia o posilnenej úlohe Európskej agentúry pre lieky z hľadiska pripravenosti na krízy a krízového riadenia v oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok.

"Presahujúcim cieľom týchto návrhov je spoločná a efektívna reakcia na krízy súčasné aj budúce i zdravotná starostlivosť, lieky a inovácie v oblasti zdravia dostupné pre všetkých," priblížilo ministerstvo.

Európska komisia prvé kroky k budovaniu Európskej zdravotnej únie podnikla v novembri 2021. O jej dobudovaní sa diskutuje aj v rámci prebiehajúcej CoFoE. Tá umožňuje občanom jednotlivých členských krajín vyjadriť sa k budúcnosti EÚ aj formou občianskych panelov.

Celkovo štyri občianske panely svoje odporúčania predložia Európskemu parlamentu. Neskôr budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu