CoFoE: V. Marcinková verí, že odporúčania povedú k zmenám, ktoré žiadajú ľudia


Dátum: 30.05.2022

Obrázok k aktualite CoFoE: V. Marcinková verí, že odporúčania povedú k zmenám, ktoré žiadajú ľudia
Občania Európskej únie mali vďaka Konferencii o budúcnosti Európy (CoFoE) po prvýkrát možnosť povedať, v akej Únii chcú žiť. Oceňuje to predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Vladimíra Marcinková z klubu SaS. Verí, že záverečné odporúčania budú pretavené do praxe a Únia pristúpi k reformám a zmenám, po ktorých občania volajú.

"Občania poukázali na nedostatky Únie a oblasti, ktoré by chceli zmeniť. Veľakrát bola napríklad Únii vyčítaná jej komplikovanosť a neprehľadnosť hlavných inštitúcií. Mnohé z odporúčaní môžu na prvý pohľad vyzerať banálne, ale pevne verím, že ich pretavenie do praxe by zvýšilo dôveru a záujem občanov o Európsku úniu," uviedla pre TASR Marcinková.

Niektoré z odporúčaní, ktoré odzneli, si podľa jej slov vyžadujú zmenu zakladajúcich zmlúv Európskej únie. "V aktuálnej situácii si nie som istá, či pri všetkých odporúčaniach nájdeme potrebný kompromis napríklad v prechode určitých kompetencií z členských štátov na Európsku úniu," doplnila.

Marcinkovú teší, že v rámci pracovnej skupiny našli kompromis a predložili zoznam niekoľkých odporúčaní. "V rámci našich odporúčaní sme napríklad zdôraznili nutnosť rodovej rovnosti mužov a žien vo všetkých oblastiach, či potrebu podpory žien podnikateliek napríklad v oblasti vedy. Pozornosť sme taktiež venovali podpore zamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľstva. Keďže pochádzam z regiónu, kde práve vysoká miera znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie predstavuje dlhodobý problém som rada, že sme v rámci odporúčaní upozornili aj na túto oblasť," priblížila.

CoFoE naplnila Marcinkovej očakávania, teší ju, že mohla diskutovať v rámci rozličných podujatí v regiónoch s občanmi, prevažne mladými ľuďmi, o tom v akej Európe chcú žiť. "Od kolegov z iných štátov som získala mnohé inšpirácie na zmenu našej legislatívy najmä v sociálnej oblasti. Samotné záverečné odporúčania vnímam ako kompromisné a pevne verím, že veľkú časť z nich sa podarí pretaviť do praxe," uzavrela.

Zdroj: TASR
Skočiť na hlavné menu